.

LĐLĐ tỉnh với mô hình dân vận khéo

.
08:28, Thứ Sáu, 12/10/2018 (GMT+7)

(QBĐT) - Phát huy vai trò của công tác dân vận trong vận động các cấp công đoàn chung tay, ủng hộ học sinh vùng biển có hoàn cảnh khó khăn sau sự cố ô nhiễm môi trường biển, LĐLĐ tỉnh đã triển khai thực hiện mô hình “Công đoàn Quảng Bình đồng hành cùng học sinh vùng biển”. Mô hình ra đời đã kịp thời động viên về mặt tinh thần, vật chất, giúp nhiều học sinh vùng biển vượt khó để tiếp tục con đường đến trường.

Những năm qua, LĐLĐ tỉnh đã triển khai nhiều mô hình dân vận khéo trong các cấp công đoàn. Một trong những mô hình dân vận nhận được sự đồng tình, ủng hộ của các cấp công đoàn và đoàn viên, người lao động trong tỉnh là mô hình “Công đoàn Quảng Bình đồng hành cùng học sinh vùng biển”.

Mô hình được triển khai thực hiện từ cuối năm 2016, nhằm vận động cán bộ, đoàn viên, người lao động chung tay góp sức giúp đỡ các gia đình, các em học sinh vùng biển có hoàn cảnh khó khăn trước sự cố ô nhiễm môi trường biển.

Các cấp công đoàn trao quà và học bổng cho học sinh vùng biển có hoàn cảnh khó khăn.
Các cấp công đoàn trao quà và học bổng cho học sinh vùng biển có hoàn cảnh khó khăn.

Để triển khai thực hiện có hiệu quả mô hình “Công đoàn Quảng Bình đồng hành cùng học sinh vùng biển”, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đã hướng dẫn các cấp công đoàn trong tỉnh tập trung tuyên truyền mục đích, ý nghĩa, tác dụng của mô hình; chỉ đạo công đoàn các cấp chủ động, phối hợp và nắm bắt tình hình về điều kiện học tập, hoàn cảnh gia đình của những học sinh ở các địa bàn vùng biển.

Mỗi cấp công đoàn trong tỉnh, hàng năm, phải có ít nhất một hoạt động thiết thực để hỗ trợ, giúp đỡ học sinh vùng biển như: nhận đỡ đầu, hỗ trợ đồ dùng học tập, trao tặng học bổng, hỗ trợ tiền, áo quần... Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, sau một thời gian, mô hình đã nhận được sự ủng hộ và thực hiện nghiêm túc của hầu hết các công đoàn trực thuộc.

Từ ngày phát động đến nay, LĐLĐ tỉnh và các cấp công đoàn trong tỉnh đã huy động và triển khai hỗ trợ cho gần 1.300 học sinh vùng biển có hoàn cảnh khó khăn, tổng số tiền gần 1 tỷ đồng. Với số tiền huy động được, các cấp công đoàn đã tiến hành các hoạt động hỗ trợ như tổ chức trao học bổng cho học sinh vùng biển nghèo vượt khó, hỗ trợ đồ dùng học tập, áo quần...

Thực hiện vận động của LĐLĐ tỉnh, Trường trung cấp Du lịch-Công nghệ số 9 cũng triển khai các hoạt động hỗ trợ như: miễn phí đào tạo đối với học sinh vùng biển có hoàn cảnh khó khăn cho 22 học sinh, với số tiền 77 triệu đồng; tư vấn việc làm và nghề cho 1.650 người, trong đó có nhiều học sinh vùng biển được tư vấn việc làm và nghề.

Ngoài ra, LĐLĐ tỉnh cũng đã tích cực kêu gọi sự giúp đỡ của Quỹ xã hội từ thiện Tấm lòng vàng lao động, LĐLĐ các tỉnh, thành phố, doanh nghiệp, nhà hảo tâm hỗ trợ, đầu tư tu sửa, xây dựng thêm phòng học cho các trường học ở địa bàn vùng biển.

Đồng chí Nguyễn Lương Bình, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh cho biết: Từ những kết quả đạt được, trong thời gian tới, để mô hình “Công đoàn Quảng Bình đồng hành cùng học sinh vùng biển” ngày càng có sức lan tỏa, đem lại hiệu quả tích cực hơn nữa, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh mong muốn mô hình tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của lãnh đạo các cấp, sự quan tâm của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh để công đoàn các cấp có thêm nguồn lực hỗ trợ cho các gia đình các em học sinh vùng biển có hoàn cảnh khó khăn.

Đ.Nguyệt
 

,