.

TX.Ba Đồn: Nỗ lực nâng cao chất lượng công tác cán bộ

.
08:42, Thứ Năm, 11/10/2018 (GMT+7)

(QBĐT) - Sau hơn 2 năm, TX.Ba Đồn đã triển khai Chương trình hành động đổi mới công tác cán bộ giai đoạn 2016-2020 một cách nền nếp, thường xuyên, bảo đảm dân chủ, công khai và có những bước đổi mới nhất định.

Công tác đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm cán bộ… được thực hiện khách quan và dân chủ. Cụ thể, từ đầu nhiệm kỳ này, thị xã đã thực hiện xây dựng quy hoạch cho nhiệm kỳ tới và hàng năm đã thực hiện rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ, chú trọng tỷ lệ cán bộ nữ, cán bộ trẻ, bảo đảm 3 độ tuổi…

Trên cơ sở quy hoạch cán bộ, thị xã đã chủ động xây dựng kế hoạch, triển khai đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển cán bộ để nâng cao trình độ các mặt cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý. Từ năm 2016 đến nay, toàn thị xã đã có trên 580 cán bộ được cử đi học, bồi dưỡng các lớp chính trị, kiến thức an ninh quốc phòng, quản lý Nhà nước…

Công tác xây dựng quy hoạch, điều động, luân chuyển cán bộ từ thị xã xuống xã, phường và ngược lại bảo đảm tính khách quan của công tác cán bộ. Nhờ đó, các đồng chí được điều động đến đơn vị mới đã phát huy được năng lực, thích nghi với công việc, cùng tập thể cấp uỷ, chính quyền địa phương thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ đề ra.

Xác định cán bộ là nhân tố quyết định, khâu then chốt trong công tác xây dựng Đảng, do đó, thời gian tới, TX.Ba Đồn tiếp tục chăm lo, xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất, đạo đức tốt. Đồng thời, thị xã cũng phấn đấu bảo đảm về số lượng, tiêu chuẩn, chất lượng cán bộ, có cơ cấu hợp lý, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trước mắt và lâu dài.

L.M
 

,