.

Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật: Phù hợp với từng đối tượng, có trọng tâm, trọng điểm

.
08:23, Thứ Bảy, 01/09/2018 (GMT+7)

(QBĐT) - Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) đóng vai trò quan trọng trong việc đưa pháp luật vào cuộc sống, nâng cao kiến thức và hiểu biết pháp luật cho cán bộ, nhân dân và góp phần ngăn ngừa, hạn chế các hành vi vi phạm pháp luật. Vì vậy, để triển khai kịp thời, hiệu quả và đồng bộ công tác PBGDPL, Sở Tư pháp đã thường xuyên kịp thời tham mưu cho UBND tỉnh ban hành các kế hoạch, chương trình, đề án về PBGDPL. Nhờ vậy, công tác PBGDPL trên địa bàn tỉnh ta đã đạt được nhiều kết quả nổi bật…

Điểm đáng chú ý trong công tác PBGDPL thời gian qua trên địa bàn tỉnh ta là, với phương châm hướng về cơ sở, đẩy mạnh tuyên truyền, PBGDPL cho các đối tượng đặc thù, Sở Tư pháp (Cơ quan Thường trực Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh) đã tổ chức nhiều lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho nhân dân vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh...

Cùng với đó, Sở Tư pháp đã phối hợp với UBMTTQ Việt Nam tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, Hội Nông dân, Hội LHPN tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh tổ chức nhiều lớp tập huấn nghiệp vụ, kỹ năng, kiến thức pháp luật cho hội viên tham gia.

Nội dung tuyên truyền, PBGDPL tập trung chủ yếu vào các quy định pháp luật mới của Trung ương và địa phương; các quy định về đầu tư, kinh doanh, đất đai, xây dựng, cải cách hành chính, khởi nghiệp, các quy định liên quan trực tiếp tới quyền, nghĩa vụ của người dân và doanh nghiệp...

Thực hiện kế hoạch số 64/KH-UBND, ngày 12-1-2018 của UBND tỉnh về tiếp tục thực hiện đề án “Tăng cường công tác PBGDPL tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật giai đoạn 2012-2016” năm 2018 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình, Sở Tư pháp đã tổ chức 9 lớp bồi dưỡng kiến thức pháp tại các địa bàn trọng điểm trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố.

Công tác bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh luôn được chú trọng.
Công tác bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh luôn được chú trọng.

Qua đó, giúp người dân hiểu hơn các quy định của pháp luật về hòa giải ở cơ sở, hôn nhân và gia đình, chuẩn tiếp cận pháp luật, về khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng và những quy định pháp luật khác.

Đặc biệt, cuộc thi tìm hiểu pháp luật trên Trang thông điện tử Sở Tư pháp Quảng Bình đã trở thành đợt sinh hoạt chính trị - pháp lý rộng lớn trong toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc các cơ quan, đơn vị, địa phương và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh, góp phần thực hiện có hiệu của công tác tuyên truyền PBGDPL.

Theo ông Trần Văn Lê, Phó Giám đốc Sở Tư pháp, ngoài thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, PBGDPL được giao, việc triển khai các hoạt động PBGDPL trên địa bàn tỉnh ta đã bám sát với nhiệm vụ chính trị của địa phương, đặc biệt là nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố, thị xã đã đẩy mạnh triển khai nhiều hình thức PBGDPL ở các xã đạt chuẩn nông thôn mới và xét công nhận nông thôn mới.

Ngoài ra, hàng tháng, Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh đã ban hành nhiều văn bản hướng dẫn các sở, ban, ngành, địa phương về nhiệm vụ trọng tâm tuyên truyền, PBGDPL của mỗi tháng. Cùng với đó nhằm phát huy hiệu của của hệ thống loa truyền thanh của xã, phương, Sở Tư pháp đã biên soạn, thu âm các quy định của pháp luật để chuyển tải về UBND cấp huyện nhằm phát trên hệ thống loa truyền thanh của các đơn vị cấp xã…

"Nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác PBGDPL, Sở Tư pháp đang tham mưu UBND tỉnh và đề nghị các huyện, thị xã, thành phố tiến hành rà soát, kiện toàn và đề ra các giải pháp để nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng phối hợp PBGDPL cấp tỉnh, cấp huyện trong thời gian tới. Cùng với đó, kiện toàn, củng cố các tổ hòa giải…", ông Lê cho biết thêm.

Để góp phần nâng cao hiểu biết pháp luật, tăng cường chất lượng công tác tuyên truyền, PBGDPL cho cán bộ và nhân dân, đặc biệt là người dân vùng sâu, vùng xa trên địa bàn tỉnh, công tác quản lý, khai thác tủ sách pháp luật (TSPL) đã được thực hiện có nền nếp.

Đến nay, toàn tỉnh có trên 2.375 TSPL, trong đó có 820 TSPL ở xã, phường, thị trấn; 1.555 TSPL ở các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học, bao gồm cả thư viện. Số lượng đầu sách của mỗi TSPL từ 30 đến 700 cuốn (các thư viện từ 1.000 đến 40.000 cuốn). Nhìn chung, các TSPL đều có tương đối đầy đủ các loại tài liệu theo quy định tại Quyết định số 06/2010/QĐ-TTg.

Mặt khác, để phát huy tốt vai trò, chức năng của các TSPL, việc ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý TSPL đã được một số cơ quan, đơn vị thực hiện. Ngoài ra, một số nơi còn tiến hành lắp đặt máy vi tính, kết nối internet để người đọc truy cập và cung cấp văn bản quy phạm pháp luật, tài liệu pháp luật cần thiết cho TSPL, kết hợp mô hình TSPL với TSPL điện tử…

Đánh giá về công tác PBGDPL trên địa bàn tỉnh ta thời gian qua, đồng chí Nguyễn Tiến Hoàng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh cho rằng: Công tác PBGDPL ở tỉnh ta đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận, đã đi vào nền nếp, phù hợp với từng đối tượng, có trọng tâm, trọng điểm.

Tuy nhiên, để tiếp tục đạt được những kết quả cao hơn nữa trong thời gian tới, công tác PBGDPL cần triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm, đó là: các ngành, các cấp và các thành viên của Hội đồng phối hợp PBGDPL, các Ban chỉ đạo về PBGDPL thời gian tới cần tiếp tục chỉ đạo, phổ biến, quán triệt các văn bản của Trung ương, của tỉnh cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân; tiếp tục tổ chức các hoạt động “Ngày pháp luật”, triển khai công tác chuẩn tiếp cận pháp luật; đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin nhằm đa dạng hình thức để công tác tuyên truyền, PBGDPL đạt hiệu quả cao hơn; chú trọng xây dựng đội ngũ làm công tác PBGDPL.

Bên cạnh đó, phải đặc biệt chú trọng việc rà soát, phân loại, đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ và định hướng nội dung giáo dục pháp luật thường xuyên cho đội ngũ làm công tác giáo dục pháp luật; thực hiện tốt việc kiểm tra, đánh giá, rút kinh nghiệm và khen thưởng kịp thời những tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác PBGDPL.

Mặt khác, tiếp tục đa dạng hóa các hình thức PBGDPL; Sở Tư pháp tiếp tục phát huy tốt chức năng là cơ quan thường trực, tích cực tham mưu cho Hội đồng phối hợp PBGDPL và các Ban Chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác PBGDPL…

Ngọc Hải-Đoàn Hòa
 

,