.

Mặt trận các cấp phối hợp tổ chức hơn 4.260 buổi tuyên truyền, phổ biến pháp luật

.
15:17, Thứ Tư, 29/08/2018 (GMT+7)
(QBĐT) - Nhằm góp phần nâng cao nhận thức cho người dân về chấp hành pháp luật, thời gian qua, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh đã hướng dẫn, chỉ đạo Mặt trận các cấp tích cực phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân chung tay giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội ở địa bàn dân cư bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú.
Tuyên truyền, phổ biến pháp luật được lồng ghép trong các hội nghị triển khai xây dựng mô hình điểm về thực hiện pháp luật tại các khu dân cư.
Tuyên truyền, phổ biến pháp luật được lồng ghép trong các hội nghị triển khai xây dựng mô hình điểm về thực hiện pháp luật tại các khu dân cư.
Bên cạnh việc cụ thể hóa các nội dung “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới” vào chương trình công tác trọng tâm hàng năm của Mặt trận các cấp, gắn với đẩy mạnh thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước do Mặt trận chủ trì phát động, công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân cũng được quan tâm đặc biệt.
 
Kết quả, trong 5 năm, Mặt trận các cấp đã phối hợp tổ chức hơn 4.260 buổi tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho 546.854 lượt người tham gia; tổ chức cho hơn 6.300 lượt hộ kinh doanh, 178.400 lượt giáo viên, học sinh, sinh viên ký cam kết không mua, bán, tàng trữ, sử dụng pháo; cấp phát hơn 6.500 tài liệu, 10.200 tờ gấp, 3.974 băng rôn tuyên truyền pháp luật. 
 
Đặc biệt là tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân khắc phục khó khăn do ảnh hưởng của sự cố môi trường biển, công tác bồi thường, hỗ trợ thiệt hại, bảo đảm an sinh xã hội, ổn định cuộc sống cho người dân vùng biển.
 
Đồng thời, chủ động đấu tranh, phê phán những tiêu cực, vi phạm của các đối tượng phản động, cực đoan, cơ hội chính trị âm mưu lợi dụng sự cố môi trường biển và bồi thường giải phóng mặt bằng, triển khai xây dựng các dự án để kích động, lôi kéo người dân gây rối, làm ảnh hưởng đến an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.
 
Đ.V
 
 
                                                                                                                                  
 
,