.

Minh Hóa: Đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình xây dựng cơ bản

.
06:18, Thứ Hai, 25/06/2018 (GMT+7)

(QBĐT) - Bằng nguồn vốn ngân sách huyện, thời điểm này, huyện Minh Hóa đang triển khai thực hiện 67 công trình xây dựng cơ bản với tổng số vốn trên 64 tỷ đồng.

Trong đó, có 35 công trình hoàn thành và chuyển tiếp với số vốn trên 22,7 tỷ đồng, đã giải ngân gần 15 tỷ đồng; có 32 công trình xây dựng mới với kế hoạch vốn trên 41 tỷ đồng, đã giải ngân trên 7,3 tỷ đồng. Các công trình xây dựng mới chủ yếu là cầu vượt lũ, cầu dân sinh, đường giao thông nông thôn, nhà văn hóa xã...

Hiện nay, các cơ quan chuyên môn của huyện đang tập trung đôn đốc các nhà thầu xây lắp, tăng cường nhân lực, máy móc thiết bị, đẩy nhanh tiến độ thi công; đồng thời, thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thi công các công trình, bảo đảm quy trình cũng như chất lượng, nghiệm thu khối lượng công trình hoàn thành để lập thủ tục thanh toán, tạm ứng vốn kịp thời.

Việc đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình cơ bản trên địa bàn nhằm bảo đảm hoàn thành và bàn giao công trình đưa vào sử dụng theo đúng kế hoạch, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Thùy Linh

(Đài TT-TH Minh Hóa)

,