.

Quảng Trạch: Biểu dương người cao tuổi làm kinh tế giỏi lần thứ III

.
09:18, Thứ Sáu, 22/06/2018 (GMT+7)

(QBĐT) - Huyện Quảng Trạch vừa tổ chức hội nghị biểu dương các điển hình tiên tiến trong phong trào người cao tuổi thi đua làm kinh tế giỏi lần thứ III (giai đoạn 2014-2018).

Để triển khai có hiệu quả phong trào người cao tuổi thi đua làm kinh tế giỏi, các cấp Hội Người cao tuổi huyện Quảng Trạch đã chủ động tham mưu cho chính quyền địa phương tạo điều kiện, có các chính sách giúp người cao tuổi phát triển kinh tế.

Nhờ đó, các mô hình làm kinh tế giỏi do người cao tuổi làm chủ hộ ngày càng xuất hiện nhiều, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong cán bộ, hội viên, thúc đẩy phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới.

Điển hình là xưởng đóng tàu của ông Phạm Thanh Vân, xã Cảnh Dương, lợi nhuận 1,5 tỷ đồng/năm; mô hình chăn nuôi của ông Phạm Trung Kỳ, xã Quảng Tiến, lợi nhuận 800 triệu đồng/năm; mô hình dịch vụ, thương mại của ông Phùng Mạnh Hà, xã Quảng Thanh, doanh thu 10 tỷ đồng/năm...

Đến nay, huyện Quảng Trạch có 410 người cao tuổi đạt danh hiệu làm kinh tế giỏi các cấp, trong đó, cấp tỉnh 15 cụ, cấp huyện 42 cụ, cấp xã 353 cụ.

Tại hội nghị, 52 điển hình tiên tiến người cao tuổi trong phong trào thi đua làm kinh tế giỏi đã được UBND huyện Quảng Trạch biểu dương khen thưởng.

Thế Lực
(Đài TT-TH Quảng Trạch)

 

 

,