.

Cảnh Hoá chuyển mình...

.
08:41, Thứ Bảy, 01/09/2018 (GMT+7)

(QBĐT) - Đến xã Cảnh Hoá (huyện Quảng Trạch) đúng dịp kỷ niệm 73 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, chúng tôi không khỏi ngỡ ngàng với bộ mặt nông thôn đang ngày càng khởi sắc. Những con đường liên thôn, liên xóm được bê tông hóa rộng rãi và sạch đẹp, nhiều ngôi nhà cao tầng mọc lên san sát, đời sống của người dân ngày càng được cải thiện và nâng cao... Đó chính là kết quả của việc tích cực đưa các nghị quyết của Đảng vào cuộc sống một cách hiệu quả trong thời gian qua.

Tạo sức bật từ các nghị quyết của Đảng

Đảng bộ xã Cảnh Hoá hiện có 203 đảng viên, sinh hoạt ở 11 chi bộ (gồm 7 chi bộ nông thôn, 3 chi bộ trường học, 1 chi bộ cơ quan). Ngay sau Đại hội Đảng bộ xã Cảnh Hoá lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2015-2020, Ban Thường vụ Đảng uỷ xã đã tích cực lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện các nghị quyết, kế hoạch quan trọng về phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị...

Đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Cao Văn Định tặng hoa chúc mừng thôn Cây Thị, xã Cảnh Hoá được công nhận danh hiệu làng văn hoá.
Đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Cao Văn Định tặng hoa chúc mừng thôn Cây Thị, xã Cảnh Hoá được công nhận danh hiệu làng văn hoá.

Để đưa nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống, Ban Thường vụ Đảng uỷ xã Cảnh Hoá đã tập trung triển khai đồng bộ nhiều biện pháp, giải pháp với sự đồng tình, thống nhất cao trong toàn Đảng bộ.

Quan điểm chỉ đạo chung của Đảng bộ xã là bám sát các mục tiêu kinh tế-xã hội mà Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, trực tiếp là Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã và nghị quyết đại hội các chi bộ đề ra; từ đó, cụ thể hóa vào điều kiện thực tế của Đảng bộ, chi bộ nhằm tổ chức lãnh đạo thực hiện hiệu quả.

Cảnh Hóa nỗ lực khẩn trương, nghiêm túc tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện một cách sâu sát, quyết liệt, hiệu quả các nghị quyết, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng cấp trên; chủ động, tích cực, năng động, sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện...

Từ đầu nhiệm kỳ đến cuối tháng 8-2018, Đảng bộ xã Cảnh Hoá đã tập trung vào việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả các chương trình, nghị quyết hành động trọng tâm của Huyện ủy, Đảng ủy, như: "Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng các cấp giai đoạn 2016-2020", "Đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo, lấy đổi mới công tác quản lý giáo dục làm khâu đột phá", "Dồn điền đổi thửa, gắn với chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi", "Giảm nghèo bền vững, đào tạo nghề, tạo việc làm", "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng...

Đồng chí Nguyễn Thị Tỉnh, Bí thư Đảng bộ xã Cảnh Hoá cho biết, có thể khẳng định, trong các nhiệm kỳ gần đây, các nghị quyết của Đảng bộ xã Cảnh Hoá đưa ra đều xuất phát từ cơ sở thực tế ở địa phương, nên rất dễ áp dụng vào cuộc sống, phát huy hiệu quả tích cực.

Qua hơn 2 năm triển khai thực hiện Nghị quyết của đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXIII, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn, nhưng Đảng bộ và nhân dân xã Cảnh Hoá đã đoàn kết, phát huy nội lực, tranh thủ sự giúp đỡ của cấp trên, chủ động tổ chức thực hiện tốt các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Nhờ đó, kinh tế đã có sự tăng trưởng khá; sản xuất nông, ngư nghiệp chuyển dịch đúng hướng; tiểu thủ công nghiệp, ngành nghề, dịch vụ ngày càng phát triển; các lĩnh vực văn hoá-xã hội có nhiều chuyển biến tích cực; quốc phòng-an ninh được giữ vững; dân chủ trong nhân dân được mở rộng, đời sống vật chất tinh thần, lòng tin của quần chúng đối với Đảng ngày càng nâng cao; công tác xây dựng tổ chức Đảng được chú trọng; năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ được nâng lên; hoạt động của Mặt trận, các đoàn thể có sự đổi mới, hiệu quả...

Từng bước đổi mới

Cảnh Hoá là xã miền núi phía Tây huyện Quảng Trạch. Với đặc điểm đất chật người đông, trong đó 2/3 người dân theo đạo Thiên chúa, khoảng 85% người dân sống nhờ nghề nông thuần tuý, nhưng đất canh tác ở Cảnh Hoá rất khan hiếm, chưa đến 90 ha (đất lúa 2 vụ chỉ hơn 41 ha), hàng năm, thường gánh chịu nhiều thiệt hại nặng nề do thiên tai gây ra...

Sống ở địa bàn có nhiều khó khăn, nhưng với đức tính cần cù chịu khó, thông minh, giàu truyền thống cách mạng, người dân nơi đây đã biết tự mình khắc phục hạn chế để vươn lên trong cuộc sống; đoàn kết, chung sức xây dựng quê hương ngày càng khởi sắc.

Xác định công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, là nền tảng tinh thần và mục tiêu động lực để phát triển kinh tế - xã hội, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Đảng bộ xã Cảnh Hoá tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ xây dựng chi bộ vững mạnh trên cả 3 mặt chính trị, tư tưởng và tổ chức; đẩy mạnh việc tuyên truyền, triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, đảng viên; tích cực giáo dục, đấu tranh, ngăn chặn suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ và gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, tạo sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng cũng như trong nhân dân...

Hơn 2 năm qua, đã có 1 tập thể và 14 cá nhân điển hình tiên tiến ở xã Cảnh Hoá được biểu dương, khen thưởng trong cuộc vận động "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh". Công tác đánh giá, phân loại chất lượng đảng bộ, chi bộ hàng năm được tiến hành nghiêm túc. Kết quả phân loại chất lượng chi bộ trực thuộc bình quân hàng năm đạt TSVM với tỉ lệ 75 %, đạt chỉ tiêu nghị quyết đại hội đề ra. Trong 3 năm trở lại đây, Đảng bộ xã Cảnh Hoá luôn được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ. Tổng số đảng viên của Đảng bộ hoàn thành nhiệm vụ hàng năm đạt tỷ lệ trên 99% (trong đó hoàn thành tốt nhiệm vụ 80%)...

Hơn nửa nhiệm kỳ qua, để thực hiện thành công các mục tiêu nghị quyết của Đảng đề ra, đối với lĩnh vực kinh tế, Đảng bộ xã Cảnh Hoá tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác dồn điển đổi thửa, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả; từ đó, tạo đà cho sản xuất nông nghiệp địa phương tiếp tục phát triển và ổn định; quy mô sản xuất tăng lên; công tác khuyến nông, ứng dụng khoa học kỹ thuật được đẩy mạnh; lĩnh vực trồng trọt được chú trọng đầu tư thâm canh để tăng năng suất, chất lượng và giá trị...

Giá trị tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm tăng đạt từ 13% -14%. Tốc độ tăng giá trị sản xuất ngành nông - lâm - ngư nghiệp hàng năm đạt từ 8% đến 10%. Số lượng và quy mô các cở sở tiểu thủ công nghiệp, ngành nghề, thương mại dịch vụ trên địa bàn hàng năm đều tăng lên (năm 2015 có 85 cơ sở, năm 2017 có 125 cơ sở).

Thời gian qua, Cảnh Hoá còn tập trung huy động có hiệu quả các nguồn lực đầu tư cho phát triển cơ sở hạ tầng xã hội nông thôn, các công trình thủy lợi, giao thông, hệ thống điện chiếu sáng, trường học, trụ sở làm việc, trạm y tế, chợ. Tổng kinh phí xây dựng cơ sở hạ tầng trong 3 năm qua tại địa bàn xã đạt 10 tỷ đồng. Gần 3 năm qua, Cảnh Hoá giải quyết việc làm cho 250 lao động.

Ngoài ra, địa phương còn huy động các nguồn lực để xóa 16 mái nhà tạm bợ cho hộ nghèo, tu sửa 51 nhà cho người có công; tạo điều kiện thuận lợi cho hơn 500 hộ vayvới số tiền 37,5 tỷ đồng từ nguồn vốn tín dụng của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ngân hàng chính sách xã hội để tập trung đầu tư phát triển sản xuất, tạo việc làm, giảm nghèo...

Bức tranh nông thôn mới Cảnh Hoá hôm nay.
Bức tranh nông thôn mới Cảnh Hoá hôm nay.

Đối với lĩnh vực văn hóa- xã hội, thời gian qua, Đảng bộ xã Cảnh Hoá luôn chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng dạy và học ở các cấp học; quan tâm đầu tư xây dựng, trang bị cơ sở vật chất cho các trường; xây dựng đội ngũ giáo viên 100% đạt chuẩn và trên chuẩn theo quy định; duy trì vững chắc kết quả phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi; huy động tỷ lệ học sinh trong độ tuổi đi học ở 3 cấp đạt 100%, học sinh tốt nghiệp Trung học phổ thông đạt 100%; xây dựng Trường tiểu học Cảnh Hoá đạt danh hiệu lá cờ đầu bậc tiểu học của Bộ Giáo dục và Đào tạo...

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tiếp tục được đẩy mạnh. Đời sống văn hóa của nhân dân dần được cải thiện và không ngừng nâng lên. Các chương trình, mục tiêu quốc gia về y tế được thực hiện có hiệu quả, 100% trẻ em dưới 6 tuổi được cấp BHYT.

Đến đầu năm 2018, xã Cảnh Hoá đã giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 12,1% (giảm được 4,4% so với đầu năm 2016), vượt chỉ tiêu nghị quyết đề ra. Cuối năm 2017, xã Cảnh Hoá đạt 12/19 tiêu chí nông thôn mới, đang phấn đấu hết năm 2018 sẽ đạt thêm 2 tiêu chí...

Trước khi chia tay,Bí thư Đảng bộ xã Cảnh Hoá Nguyễn Thị Tỉnh phấn khởi cho biết thêm, sau một thời gian dày công nghiên cứu, biên soạn, cuốn lịch sử Đảng bộ xã đã được hoàn thành.

Trong dịp kỷ niệm 73 năm Quốc khánh 2- 9 này, địa phương sẽ công bố, phát hành tập sách lịch sử Đảng bộ xã Cảnh Hoá giai đoạn 1930-2000. Đây cũng là động lực tinh thần vô cùng to lớn để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân toàn xã tiếp tục nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ trong thời gian tiếp theo...

Văn Minh
 

,
 • Tấm gương người nữ liệt sỹ

  (QBĐT) - Liệt sĩ Nguyễn Thị Khư ở Quảng Hòa, Quảng Trạch sinh trưởng trong một gia đình giàu truyền thống cách mạng. 

  30/07/2018
  .
 • Ngạc nhiên Tân Hóa

  (QBĐT) - Sau trận lũ lịch sử năm 2010, nhiều người dân xã Tân Hóa (Minh Hóa) đã có ý định bỏ đi khỏi làng vì khiếp sợ trước cảnh tàn phá khủng khiếp của cơn đại hồng thủy.

  27/07/2018
  .
 • Mùa thu về nhớ Đại tướng

  (QBĐT) - Cứ mỗi mùa thu tháng Tám, muôn triệu người dân đất Việt, đặc biệt là người con Quảng Bình lại nhớ về Đại tướng Võ Nguyên Giáp, người anh hùng dân tộc, vị tướng của nhân dân, người con ưu tú của quê hương "hai giỏi"...

  25/08/2018
  .
 • Tháng bảy về, nhớ hội xưa

  (QBĐT) - Trong văn hóa Việt Nam, rằm tháng bảy âm lịch vừa là lễ Vu Lan, vừa là lễ xá tội vong nhân. Ngược dòng thời gian, rằm tháng bảy là dịp để tiếng trống hội rộn rã vang lên khắp các làng quê Quảng Bình. Đó là câu chuyện của những ngày xưa cũ, mà nay chỉ còn trong hoài niệm.

  25/08/2018
  .
 • Về giá trị lịch sử-văn hoá của sắc phong thời phong kiến ở Quảng Bình

  (QBĐT) - Sắc phong là tài sản quý giá về tinh thần của người dân trong văn hóa làng xã. 

  22/07/2018
  .
 • Xác lập khu bảo tồn thiên nhiên Động Châu-khe NướcTrong: Cần thiết và cấp bách

  (QBĐT) - Khu rừng Động Châu-Khe Nước Trong (xã Kim Thủy, huyện Lệ Thủy) là một trong những khu vực có giá trị về đa dạng sinh học, lưu giữ các đặc điểm nổi bật và độc đáo của dãy Trường Sơn, được nhiều tổ chức quốc tế về bảo tồn thiên nhiên đánh giá cao.

  18/07/2018
  .
 • Về đền thờ người thiết kế, xây dựng di tích Luỹ Thầy

  (QBĐT) - Di tích lũy Thầy, hay còn gọi là lũy Đào Duy Từ là hệ thống chiến lũy được hình thành trong cuộc chiến tranh Trịnh- Nguyễn (1627-1672) trên mảnh đất Quảng Bình với các chiến lũy Trường Dục ở Hiền Ninh, huyện Quảng Ninh, lũy Đầu Mâu, lũy Nhật Lệ ở thành phố Đồng Hới, được xếp hạng Quốc gia theo Quyết định số 97/QĐ ngày 21/1/1992 của Bộ Văn hóa- Thông tin (nay là Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch).

  06/07/2018
  .
 • Về Minh Hóa, thăm dấu tích lịch sử

  (QBĐT) - Xã miền núi Minh Hóa (huyện Minh Hóa) mang trong mình những nét văn hóa truyền thống đặc sắc. Và trên mảnh đất này vẫn còn đó những địa danh mang nhiều giá trị văn hóa, lịch sử. Đến nay, người Minh Hóa vẫn gìn giữ, bảo tồn đình Kim Bảng và hang lèn Cây Quýt như những chứng tích hào hùng của lịch sử chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ.
   
  05/08/2018
  .