.

Lao động tự do gặp khó khăn do dịch Covid-19 sẽ được hỗ trợ 1,5 triệu đồng/người

.
19:10, Thứ Sáu, 06/08/2021 (GMT+7)

(QBĐT) - Ngày 6-8-2021, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2502/QĐ-UBND quy định chính sách hỗ trợ đối với người lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 

Theo đó, UBND tỉnh quyết định: Thực hiện chính sách hỗ trợ đối với người lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 theo quy định tại điểm 12 Mục II Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 1-7-2021 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.
Nhiều lao động tự do trên dịa bàn tỉnh gặp khó găn do ảnh hưởng dịch Covid-19.
Nhiều lao động tự do trên địa bàn tỉnh gặp khó khăn do ảnh hưởng dịch Covid-19.
Đối tượng áp dụng là người lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) đang cư trú hợp pháp trên địa bàn tỉnh Quảng Bình bị nghỉ việc, ngừng việc theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền từ 14 ngày liên tục trở lên, trong thời gian từ ngày 1-5-2021 đến hết ngày 31-12-2021 để phòng, chống dịch Covid-19. 
 
Cụ thể người lao động tự do làm các nghề, công việc sau: Thu gom phế liệu, bốc vác ở bến tàu, bến xe; lái xe mô tô 02 bánh chở khách (xe ôm), lái xe và nhân viên phục vụ trên xe ô tô chở khách, lái xe điện 04 bánh chở khách du lịch; bán lẻ vé xổ số kiến thiết lưu động (không bao gồm đại lý); bán hàng rong, buôn bán nhỏ lẻ không có địa điểm cố định; lao động trong các cơ sở giữ trẻ tại nhà; lao động tự làm hoặc làm việc trong các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống (bao gồm tiệc cưới lưu động); cơ sở lưu trú du lịch; các đơn vị khai thác các sản phẩm du lịch, khu, điểm tham quan du lịch (bao gồm nhân viên khuân vác, đầu bếp, người phục vụ, chụp ảnh, bán hàng lưu niệm, lái thuyền và nhân viên phục vụ thuyền vận tải chở khách du lịch); chăm sóc sức khỏe (massage, xoa bóp y học, châm cứu), lĩnh vực làm đẹp (cắt tóc, gội đầu, tiệm nail); lĩnh vực dịch vụ (karaoke, spa, quán internet, điểm kinh doanh trò chơi điện tử, quán bar, vũ trường, rạp chiếu phim, phòng trà, quán cafe, phòng tập gym, yoga, zumba, khu vui chơi, thể dục thể thao).
 
Điều kiện hỗ trợ: 
 
Bị mất việc làm, không có thu nhập hoặc thu nhập thấp hơn 1.500.000 đồng/người/tháng với khu vực nông thôn và 2.000.000 đồng/người/tháng (mức chuẩn nghèo quốc gia giai đoạn 2021-2025) và gặp khó khăn trong cuộc sống; từ 15 tuổi trở lên đối với các đối tượng được quy định tại Điểm 2 Điều 1; cư trú hợp pháp tại địa phương (thường trú hoặc tạm trú); có thời gian làm công việc được nêu ở Điểm 2 Điều 1 từ 30 ngày liên tục trở lên (tính đến thời điểm hỗ trợ) và có thu nhập chính từ công việc này.
 
Nguyên tắc hỗ trợ:
 
Bảo đảm hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng, công khai, minh bạch, không để lợi dụng, trục lợi chính sách, không bỏ sót đối tượng; bảo đảm tính khả thi, hiệu quả của chính sách và nguồn lực để thực hiện. Người lao động được hỗ trợ một lần bằng tiền mặt, mỗi đối tượng chỉ được hưởng một lần chính sách hỗ trợ; không hỗ trợ đối tượng tự nguyện không tham gia; phát huy tính chủ động của các cấp, các ngành, địa phương, căn cứ vào điều kiện cụ thể để linh hoạt triển khai, đảm bảo mục tiêu, nguyên tắc và kịp thời chính sách hỗ trợ đến người lao động; trích từ nguồn dự phòng ngân sách, dự trữ tài chính và cải cách tiền lương, ngân sách tỉnh hỗ trợ các huyện, thị xã, thành phố 70% thực chi để hỗ trợ cho đối tượng. Các huyện, thị xã, thành phố sử dụng các nguồn dự phòng chi ngân sách (bao gồm cả ngân sách xã, phường, thị trấn) và các nguồn hợp pháp khác để hỗ trợ 30% thực chi còn lại để hỗ trợ đối tượng.
 
Mức hỗ trợ 1.500.000 đồng/người.
 
Phương thức hỗ trợ: Hỗ trợ một lần bằng tiền mặt.
 
Hồ sơ, trình tự, thủ tục thực hiện
 
Hồ sơ:  Đơn đề nghị hưởng chế độ; Giấy xác nhận về tình trạng việc làm của đối tượng đề nghị hưởng chính sách của chính quyền cấp xã nơi tạm trú hoặc cơ quan, đơn vị nơi người lao động làm việc (đối với trường hợp người lao động đề nghị hưởng chính sách nơi tạm trú).
 
Trình tự, thủ tục thực hiện:
 
Bước 1: Người lao động gửi Đơn đề nghị (theo Phụ lục 01 đính kèm) đến  Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đề nghị hưởng trợ cấp kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực đến hết ngày 31-12-2021.
 
Bước 2: Trong 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được Đơn đề nghị hỗ trợ của người lao động, UBND cấp xã tổ chức rà soát, thẩm định danh sách các đối tượng đề nghị hỗ trợ với sự tham gia giám sát của đại diện các tổ chức chính trị - xã hội và công khai với cộng đồng dân cư; niêm yết công khai danh sách người lao động đề nghị hỗ trợ; tổng hợp danh sách người lao động đủ điều kiện trình UBND cấp huyện (theo Phụ lục 02 đính kèm).
 
Bước 3: Trong 02 ngày làm việc, UBND cấp huyện thẩm định, phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ. Trong trường hợp không phê duyệt, Ủy ban nhân dân cấp huyện thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do (theo Phụ lục 03 đính kèm).
 
Bước 4: Trong 02 ngày làm việc, Uỷ ban nhân dân cấp huyện chỉ đạo Uỷ ban nhân dân cấp xã thực hiện việc chi trả các đối tượng được hỗ trợ theo danh sách phê duyệt của Ủy ban nhân dân huyện.
 
Thời gian triển khai chính sách sách hỗ trợ: Được thực hiện từ ngày 1-5-2021 đến 31-12-2021. Riêng đối với các đối tượng bị ảnh hưởng từ ngày 1-5-2021 đến ngày 31-7-2021, thời gian hoàn thành việc hỗ trợ chậm nhất trước ngày 25-8-2021.
 
UBND tỉnh giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, các Sở, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện Quyết định này đảm bảo đúng quy định pháp luật; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện kịp thời; chịu trách nhiệm phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ cho lao động tự do đúng quy định; chỉ đạo lựa chọn hình thức chi trả phù hợp, đảm bảo công khai, minh bạch, đúng đối tượng. Ngày thứ 6 hàng tuần, UBND các huyện, thị xã, thành phố báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh (qua Sở Lao động - Thương binh và Xã hội) để tổng hợp báo cáo theo quy định.
 
UBND tỉnh đề nghị Ủy ban MTTQVN tỉnh, LĐLĐ tỉnh và các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội tham gia tuyên truyền, phổ biến, phối hợp triển khai và giám sát việc thực hiện Quyết định này.
 

 Các mẫu phụ lục kèm theo:

 Baoquangbinh.vn

,