.

Hỗ trợ người dân Quảng Bình đang sinh sống tại các tỉnh phía Nam gặp khó khăn do đại dịch Covid-19

.
10:37, Thứ Hai, 02/08/2021 (GMT+7)

(QBĐT) - Ngày 1-8-2021, đồng chí Hồ An Phong, Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã ký ban hành Công văn số 1422/UBND-NCVX về việc hỗ trợ người dân tỉnh Quảng Bình đang sinh sống tại TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Nội dung Công văn như sau: 

Tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 xảy ra tại Thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh phía Nam đã làm ảnh hưởng đến đời sống người dân nói chung, trong đó có người dân tỉnh Quảng Bình đang sinh sống và làm việc tại các địa phương nói trên. Công tác phòng, chống dịch ở các tỉnh phía Nam và cả nước đang bước sang giai đoạn mới, đòi hỏi phải có sự chung sức, đồng lòng của tất cả người dân trên toàn quốc, trong đó có người dân của tỉnh Quảng Bình.

Để kịp thời hỗ trợ người dân Quảng Bình đang sinh sống, làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh phía Nam đang gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, tỉnh Quảng Bình đã thiết lập đường dây nóng, hotline 18008073 để tiếp nhận thông tin và hỗ trợ bà con khi có yêu cầu, trước mắt sẽ hỗ trợ số tiền 1.000.000 đồng/hộ dân gặp khó khăn, nhằm góp phần giúp bà con ổn định cuộc sống, yên tâm thực hiện nghiêm túc các quy định của Chính phủ về giãn cách xã hội theo Chị thị 16/CT-TTg và Công điện số 1063/CĐ-TTg, ngày 31-7-2021 về phòng, chống dịch Covid-19.

Để khai thực hiện một cách đồng bộ, hiệu quả và kịp thời công tác hỗ trợ, UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh có liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các xã, phường, thị trấn khẩn trương thực hiện một số nội dung công việc sau:
 
1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
- Khẩn trương xây dựng phiếu thu thập thông tin người dân đề nghị hỗ trợ, với tinh thần ngắn gọn, dễ cập nhật đảm bảo thuận lợi trong việc thẩm tra, xác minh và kịp thời nhất trong việc hỗ trợ cho người dân gửi về Trung tâm Hành chính công tỉnh để tiến hành ghi chép, cập nhật thông tin.
 
- Tiếp nhận thông tin và danh sách người dân cần hỗ trợ đã đăng ký từ Trung tâm Hành chính công tỉnh gửi UBND các xã, phường, thị trấn thực hiện thẩm định, xác minh danh sách đề nghị hỗ trợ trước 17h00 hàng ngày qua phần mềm quản lý văn bản của tỉnh.
 
- Trên cơ sở danh sách người dân gặp khó khăn đề nghị hỗ trợ của UBND các xã, phường, thị trấn đã thẩm định, xác minh, tiến hành tổng hợp và đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam tỉnh Quảng Bình hỗ trợ kịp thời.
 
- Chủ trì làm đầu mối phối hợp với các đơn vị có liên quan để tổng hợp số liệu, tình hình thực hiện báo cáo Thường trực Tỉnh ủy và UBND tỉnh.
 
2. Sở Thông tin và Truyền thông
- Chủ trì, phối hợp với Viettel Quảng Bình tổ chức lắp đặt tổng đài số 18008073 và kết nối với Trung tâm Hành chính công tỉnh, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, đáp ứng việc tiếp nhận thông tin từ người dân đang sinh sống và lao động tại thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh phía Nam bảo đảm thông suốt, liên tục.
 
- Chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Văn phòng UBND tỉnh để tổng hợp, xây dựng dự toán kinh phí thực hiện các nội dung công việc theo đề nghị của các cơ quan, đơn vị có liên quan báo cáo UBND tỉnh.
 
3. Trung tâm Hành chính công tỉnh
Làm đầu mối tiếp nhận thông tin, cử cán bộ thực hiện tiếp nhận các cuộc gọi đề nghị hỗ trợ từ người dân đang sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh phía Nam, ghi chép, cập nhật thông tin và gửi về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (qua Trung tâm dịch vụ việc làm Quảng Bình) trước 15h00 hàng ngày trên phần mềm quản lý văn bản của tỉnh. 
 
4. Sở Tài chính
Tham mưu cho UBND tỉnh cấp kinh phí hỗ trợ cho các sở, ngành địa phương có liên quan phục vụ công tác tiếp nhận thông tin hỗ trợ người dân tỉnh ta đang sinh sống và làm việc ở Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19.
 
5. Các sở, ngành, đơn vị có cán bộ chính thức và dự phòng tiếp nhận thủ tục hành chính tại Trung tâm hành chính công tỉnh có trách nhiệm bố trí và tạo điều kiện để các cán bộ trên thực hiện việc tiếp nhận thông tin đường dây nóng tại Trung tâm.
 
6. Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn chỉ đạo các tổ chức Đoàn cử lực lượng đoàn viên, thanh niên tham gia hỗ trợ hoạt động tiếp nhận thông tin hỗ trợ người dân Quảng Bình đang sinh sống và làm việc ở Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19 qua đường dây nóng. 
 
7. UBND các huyện, thị xã, thành phố
Chỉ đạo UBND xã, phường, thị trấn khẩn trương thực hiện việc thẩm tra, xác minh thông tin đề nghị hỗ trợ từ người dân đang sinh sống tại Thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh phía Nam thông qua người thân đang sinh sống trên địa bàn xã, phường, thị trấn theo danh sách do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cung cấp và thông tin người lao động đề nghị hỗ trợ trực tiếp được tiếp nhận tại địa phương; tổng hợp, lập danh sách các trường hợp có hoàn cảnh khó khăn cần được hỗ trợ gửi Sở Lao động - Thương binh và xã hội trước 15h00 hàng ngày qua phần mềm quản lý văn bản của tỉnh (qua Trung tâm dịch vụ việc làm Quảng Bình; số 76, Hữu Nghị, TP. Đồng Hới; điện thoại 6250.999) để tổng hợp đề nghị Ủy Ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Bình xem xét hỗ trợ.
 
Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn chịu trách nhiệm về tính chính xác của kết quả thẩm tra, xác minh về người đề nghị hỗ trợ, đảm bảo người dân đề nghị hỗ trợ phải thực sự khó khăn và chỉ hỗ trợ 1 lần/hộ.
 
8. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Bình
Trên cơ sở danh sách do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổng hợp, đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh xem xét phối hợp với Bưu điện tỉnh thực hiện việc hỗ trợ các hộ dân đang sinh sống, làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh phía Nam gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19 kịp thời.
 
,