.
Phòng chống tham nhũng:

Khi người dân tham gia công tác phòng chống tham nhũng

.
10:55, Chủ Nhật, 09/09/2018 (GMT+7)

(QBĐT) - Có thành tích trong đấu tranh chống tiêu cực, phòng chống tham nhũng (PCTN) tại cơ sở, nhiều vụ việc thông qua đơn thư tố cáo đúng giúp chính quyền các cấp, các ban ngành giải quyết đúng- sai rõ ràng. Tuy nhiên, thành tích trong đấu tranh PCTN chưa thấy cơ quan, đơn vị nào ghi công, ngược lại người tham gia đấu tranh chống tiêu cực gặp phải tình trạng “khó ăn, khó ở” ngay tại địa phương mình đang sinh sống. Đó là trường hợp của công dân Phan Văn Hùng ở thôn Thượng Hòa, xã Hải Trạch (Bố Trạch).

Ai xét công cho người có thành tích trong đấu tranh PCTN?

Ngược thời gian trở về năm 2012, tại xã Hải Trạch có một số đối tượng lập hồ sơ giả để hưởng chế độ thương binh, người có công, nạn nhân chất độc da cam…

Ông Phan Văn Hùng, người có nhiều thành tích trong đấu tranh chống tiêu cực tại xã Hải Trạch.
Ông Phan Văn Hùng, người có nhiều thành tích trong đấu tranh chống tiêu cực tại xã Hải Trạch.

Thông qua đơn tố cáo của các ông: Phan Văn Hùng, Nguyễn Ngơ (đã mất), Nguyễn Cư (đã mất), Hoàng Loóc, Hồ Minh Điệt, Hồ Thanh Vân, UBND tỉnh, huyện Bố Trạch cùng các sở, ban, ngành liên quan vào cuộc làm rõ.

Theo đó, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1010/QĐ-CT ngày 4-5-2012 xóa tên và thu hồi chế độ, truy thu trợ cấp đối với người hoạt động kháng chiến và con đẻ bị nhiễm chất độc hóa học/Dioxin đối với ông Hồ Thanh Long và con gái Hồ Thị Thanh Lan, tổng số tiền truy thu trên 88 triệu đồng.

Sở Lao động- Thương binh và Xã hội (LĐTB-XH) ban hành các Quyết định: số 02/QĐ- SLĐTBXH, số 03/QĐ- SLĐTBXH, số 04/QĐ- SLĐTBXH, ngày 6-1-2012, thu hồi giấy chứng nhận thương binh, hưởng chính sách như thương binh và truy thu số tiền trợ cấp hàng tháng đối với các trường hợp: Phan Thanh Ngân (thu hồi số tiền hơn 24 triệu đồng); Hoàng Thắng (thu hồi trên 23 triệu đồng); Nguyễn Thị Duy (truy thu trên 28 triệu đồng).

Sở LĐTB-XH tiếp tục có các Quyết định: số 5543/QĐ- SLĐTBXH, số 5544/QĐ- SLĐTBXH, số 5545/QĐ- SLĐTBXH, ngày 28-8-2015, thu hồi chế độ và truy thu trợ cấp đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học/Dioxin đối với các trường hợp Nguyễn Thị Thu (truy thu số tiền trên 105 triệu đồng); Phạm Văn Diễn (con đẻ bà Thu, truy thu trên 77 triệu đồng); Phạm Thị Lan (con đẻ bà Thu, truy thu hơn 77 triệu đồng).

Cả 6 đối tượng trên đều khai man hồ sơ để hưởng chế độ trợ cấp của Nhà nước, tổng số tiền bị thu hồi hơn 325 triệu đồng. Như vậy, bằng sự kiên quyết, đấu tranh tới cùng từ những người tham gia đấu tranh chống tiêu cực, công bằng đã trả lại với những người thực sự cống hiến xương máu cho cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước đang sinh sống tại xã Hải Trạch. Qua vụ việc, nhiều cán bộ chủ chốt của xã Hải Trạch giai đoạn này đã bị xử lý trách nhiệm nghiêm minh.

Vấn đề được đặt ra là người khai man chế độ đã bị xóa tên khỏi danh sách hưởng trợ cấp ưu đãi, cán bộ xã Hải Trạch có liên quan đều bị xử lý kỷ luật, nhưng những người tham gia đưa vụ việc ra ánh sáng lại chưa được “xét công”, khen thưởng.

Ngày 22-1-2015, ông Phan Văn Hùng viết đơn gửi UBND xã Hải Trạch, UBND huyện Bố Trạch và Phòng LĐ-TB-XH huyện đề nghị được xét khen thưởng. Trả lời vấn đề này, ngày 10-9-2015, UBND xã Hải Trạch có báo cáo số 127/BC-UBND cho biết: “Do UBND xã có nhiều chức danh thay đổi, nên chưa thể họp xét khen thưởng cho ông Phan Văn Hùng.

Khi nào có quyết định bổ nhiệm các chức danh trên, UBND xã sẽ tiến hành kiện toàn Hội đồng thi đua và họp xét khen thưởng cho ông Phan Văn Hùng”. Tuy nhiên kể từ đó đến nay, 3 năm trôi qua, việc khen thưởng thành tích PCTN của ông Phan Văn Hùng bị rơi vào quên lãng.

Mới đây nhất, liên quan đến những sai phạm trong thống kê, bồi thường thiệt hại do sự cố ô nhiễm môi trường biển tại xã Hải Trạch, thông qua đơn tố cáo của các ông: Phan Văn Hùng, Phan Thanh Ngân, Võ Duy Cường, Phan Chậy, Phạm Thanh Khê, Phạm Thảo gửi các ban ngành liên quan, UBND huyện Bố Trạch kịp thời vào cuộc giải quyết đơn thư tố cáo của các công dân trên. Qua giải quyết tố cáo của công dân, UBND huyện Bố Trạch đã làm rõ nhiều sai phạm trong thống kê, bồi thường sự cố ô nhiễm môi trường biển.

Thành lập “Tổ PCTN” để chống tiêu cực?

Rõ ràng thông qua quyền tố cáo của công dân đã được pháp luật cho phép, cụ thể hóa trong Luật PCTN năm 2005, Luật Tố cáo năm 2011, ông Phan Văn Hùng và các cá nhân tham gia chống tiêu cực tại xã Hải Trạch đã có những đóng góp tích cực cho công tác PCTN tại địa phương.

Tuy nhiên không dừng lại ở đó, ông Phan Văn Hùng tự mình thành lập “Tổ PCTN” của xã Hải Trạch gồm 6 thành viên gồm các ông: Phan Văn Hùng, Phan Thanh Ngân, Võ Duy Cường, Phan Chậy, Phạm Thanh Khê, Phạm Thảo. Nếu xuất phát từ động cơ trong sáng, thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ công dân, đấu tranh chống tiêu cực… thì mỗi một cá nhân trong “Tổ PCTN” trên là rất đáng nêu gương.

Báo cáo số 127/BC-UBND của UBND xã Hải Trạch ngày 10-9-2015 hứa xem xét khen thưởng cho ông Hùng đến nay đã 3 năm trôi qua vẫn chưa được thực hiện.
Báo cáo số 127/BC-UBND của UBND xã Hải Trạch ngày 10-9-2015 hứa xem xét khen thưởng cho ông Hùng đến nay đã 3 năm trôi qua vẫn chưa được thực hiện.

Vấn đề ở đặt ra ở đây là “Tổ PCTN” của ông Phan Văn Hùng hoạt động có đúng luật? Tổ chức nào công nhận vai trò, nội dung và phương thức hoạt động của “Tổ PCTN” này? Liên quan đến “Tổ PCTN” xã Hải Trạch, chúng tôi nhiều lần tiếp xúc, làm việc với ông Phan Văn Hùng và chính ông cũng thừa nhận: “Sáu anh em họp nhau rồi tự ngầm định tên gọi chung như vậy thôi. Còn thực tế, chúng tôi hoạt động tự phát và không một cấp có thẩm quyền nào công nhận sự tồn tại của Tổ PCTN cả”.

Khoản 1, Điều 88, Luật PCTN năm 2005 quy định: “Công dân tự mình, thông qua Ban thanh tra nhân dân hoặc thông qua tổ chức mà mình là thành viên (để) tham gia phòng, chống tham nhũng”. Như vậy, chiếu theo Luật PCTN năm 2005 thì “Tổ PCTN” ở xã Hải Trạch do ông Phan Văn Hùng thành lập là không hợp pháp!?

Tham gia chống tiêu cực, PCTN là trách nhiệm, nghĩa vụ mỗi một công dân. Việc ông Phan Văn Hùng và những công dân tại xã Hải Trạch có nhiều công lao trong công tác PCTN, giúp các ban, ngành liên quan và các cấp chính quyền kết luận các vụ việc tiêu cực đúng sai rõ ràng, thành tích này đáng được nêu gương và khen thưởng kịp thời. Tuy nhiên, không thể tồn tại “Tổ PCTN” hoạt động trái pháp luật tại xã Hải Trạch.

Hy vọng những động cơ trong sáng của những người tham gia PCTN ở xã Hải Trạch sớm được ghi nhận. Công tác PCTN, đấu tranh chống tiêu cực của các công dân này sẽ được các ban, ngành chức năng có trách nhiệm định hướng để chống tiêu cực, PCTN góp phần làm trong sạch, lành mạnh hóa xã hội nhưng phải tuân thủ đúng quy định của  Hiến pháp và pháp luật.

Điều 45, Luật Tố cáo năm 2011 quy định: “Cơ quan, tổ chức, cá nhân có thành tích trong việc giải quyết tố cáo, người tố cáo có công trong việc ngăn ngừa thiệt hại cho Nhà nước, tổ chức, cá nhân thì được khen thưởng về vật chất và tinh thần. Chính phủ quy định cụ thể về chế độ khen thưởng đối với người có thành tích trong việc tố cáo”.

Nhóm P.V Bạn đọc

 

,