.

Minh Hóa: Nhiều chính sách thu hút người dân đi xuất khẩu lao động

.
09:47, Thứ Hai, 01/07/2019 (GMT+7)
(QBĐT) - Xác định XKLĐ là hướng đi hiệu quả trong giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động, huyện Minh Hóa đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các ban, ngành, địa phương khuyến khích, tạo điều kiện cho lao động đi xuất khẩu.
 
Công tác tuyên truyền về XKLĐ được huyện chú trọng đẩy mạnh trên hệ thống truyền thanh, trên bảng tin đặt tại trụ sở UBND các xã, thị trấn; trong các hội nghị, sinh hoạt của các đoàn thể… Đối tượng tuyên truyền, vận động tập trung vào học sinh sắp tốt nghiệp THPT, sinh viên đã tốt nghiệp nhưng chưa tìm được việc làm, con em các gia đình chính sách, hộ nghèo.
 
Huyện cũng tổ chức hội nghị bàn giải pháp đưa người đi lao động ở nước ngoài theo hợp đồng năm 2019; ban hành kế hoạch giải quyết việc làm cho lao động trên địa bàn huyện với tổng số 2.030 người.
 
Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức của người dân về XKLĐ, giúp lao động nắm được các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chính sách hỗ trợ của tỉnh về XKLĐ (hỗ trợ vay vốn, phí xuất cảnh, đào tạo nghề), lợi ích khi đi XKLĐ theo chương trình của huyện, các bước để đi XKLĐ...
 
Nhờ đó, trong 6 tháng đầu năm 2019 đã có 46 lao động được xuất cảnh đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng tại Hàn Quốc, Đài Loan, Malaysia, Nhật Bản và một số nước khác.
 
Thùy Linh
(Đài TT-TH Minh Hóa)
,