.

Lịch tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV

.
21:44, Thứ Sáu, 14/06/2019 (GMT+7)
   

Thời gian

Địa điểm

Đại biểu tiếp xúc

Thứ ba, ngày 18/6/2019

 

Sáng

 

Tại huyện Minh Hóa

Tại Trung tâm Văn hóa huyện Minh Hóa

Ông Nguyễn Mạnh Cường

Ông Nguyễn Văn Man

Bà Cao Thị Giang

Chiều

Tại huyện Tuyên Hóa

Tại UBND xã Lê Hóa, huyện Tuyên Hóa

Thứ tư, ngày 19/6/2019

Sáng

Tại thị xã  Ba Đồn

Tại Hội trường UBND xã Quảng Minh

 

 

Ông Nguyễn Mạnh Cường

Ông Nguyễn Văn Man

Bà Cao Thị Giang

Chiều

Tại huyện Quảng Trạch

Tại Hội trường UBND xã Quảng Lưu

Thứ năm, ngày 20/6/2019

Sáng

Tại huyện Bố Trạch

Tại Hội trường UBND xã Sơn Trạch

Ông Trần Công Thuật

Ông Nguyễn Ngọc Phương

Chiều

Tại TP Đồng Hới

Tại Hội trường UBND xã Quang Phú

Thứ ba, ngày 25/6/2019

 

Sáng

Tại huyện Lệ Thủy

Tại Nhà Văn hóa xã Phong Thủy

Ông Nguyễn Văn Bình

Ông Trần Công Thuật

Ông Nguyễn Ngọc Phương

 

Chiều

Tại huyện Quảng Ninh

Tại Hội trường UBND xã Hiền Ninh

Thời gian hội nghị:  Buổi sáng từ 8 giờ, buổi chiều từ 14 giờ.

,