.

Đẩy mạnh quản lý tàu, thuyền và xử lý tai nạn, sự cố trên biển

.
14:46, Thứ Sáu, 10/05/2019 (GMT+7)

(QBĐT) - Nhằm đẩy mạnh công tác quản lý tàu, thuyền và xử lý tai nạn trên biển, Sở Nông nghiệp-PTNT đã triển khai Công văn số 159/UBND-KT ngày 9-4-2019 của UBND tỉnh về việc tăng cường quản lý tàu, thuyền và xử lý tai nạn, sự cố trên biển.

Tăng cường phương án ứng phó nhanh chóng khi các tàu cá bị sự cố trên biển
Tăng cường phương án ứng phó nhanh chóng khi các tàu cá bị sự cố trên biển.

Theo đó, Sở Nông nghiệp-PTNT phối hợp chặt chẽ với Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và các sở, ngành, địa phương liên quan tăng cường kiểm tra, kiểm soát, đăng ký, đăng kiểm phương tiện, trang thiết bị cứu hộ, cứu nạn trên các phương tiện, kiên quyết không cho ra khơi phương tiện không bảo đảm an toàn đi biển; nắm chắc diễn biến tình hình thời tiết, khí tượng thủy văn trên các vùng biển, kịp thời thông báo cho chủ tàu, thuyền trưởng biết để chủ động phòng tránh, không để tàu thuyền vào neo đậu các khu không bảo đảm an toàn; yêu cầu chủ tàu, thuyền trưởng thực hiện nghiêm túc việc bật thiết bị giám sát hành trình, duy trì thông tin liên lạc giữa tàu thuyền với cơ quan chức năng, gia đình chủ tàu trong suốt thời gian hoạt động trên biển.

Ngoài ra, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh kịp thời thông báo với Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh khi có tình huống tai nạn, sự cố xảy ra, đồng thời khẩn trương triển khai hoạt động hỗ trợ, tìm kiếm cứu nạn theo quy định; chủ động tham mưu Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh báo cáo Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trong trường hợp sự cố, tai nạn vượt quá khả năng của địa phương; tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh, Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh về tình hình, kết quả công tác tìm kiếm cứu nạn trên biển báo cáo Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn theo quy định.

UBND tỉnh đặc biệt yêu cầu các huyện, thành phố, thị xã ven biển chỉ đạo địa phương tăng cường tuyên truyền cho chủ tàu, ngư dân quy định về duy trì hoạt động thường xuyên của thiết bị giám sát hành trình, duy trì thông tin liên lạc giữa chủ tàu, thuyền trưởng với cơ quan chức năng, gia đình; quy định về ứng phó sự cố và tìm kiếm cứu nạn trên biển của Việt Nam cũng như Công ước quốc tế về tìm kiếm và cứu nạn hàng hải năm 1979; nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ, đội đoàn kết, tổ hợp tác trên biển trong việc tương trợ nhau khi cùng hoạt động trên biển.

Mặt khác, khi có tình huống tai nạn, sự cố xảy ra, yêu cầu các cơ quan, địa phương ven biển phải kịp thời thông báo cho các cơ quan chức năng liên quan, triển khai xử lý theo phương châm “4 tại chỗ”, huy động các phương tiện của tổ, đội và của địa phương đang hoạt động gần khu vực đến hỗ trợ và tìm kiếm cứu nạn.

Hiền Phương

,