.

Bố Trạch trên hành trình giảm nghèo bền vững

.
08:29, Thứ Năm, 02/05/2019 (GMT+7)
(QBĐT) - Để người dân nghèo trên địa bàn thoát nghèo bền vững, những năm qua, huyện Bố Trạch đã tập trung chỉ đạo các ngành, đoàn thể tích cực triển khai nhiều giải pháp, chính sách hỗ trợ, tạo điều kiện cho bà con phát huy tính tự chủ, từng bước vươn lên trong cuộc sống. Tuy nhiên, công tác giảm nghèo vẫn đang là thách thức không nhỏ đối với các cấp ủy đảng, chính quyền huyện.
 
Huyện Bố Trạch có 28 xã và 2 thị trấn, địa hình gồm đồng bằng, miền núi, trung du và ven biển với 195.760 nhân khẩu. Theo số liệu của Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội huyện, đầu năm 2019, tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện còn 5,6%, hộ cận nghèo là 5,8%. Trong đó có 7 xã có tỷ lệ hộ nghèo trên 11%, gồm: Phúc Trạch, Lâm Trạch, Xuân Trạch, Liên Trạch, Mỹ Trạch, Tân Trạch và Thượng Trạch.
 
Phó Chủ tịch UBND huyện Bố Trạch Nguyễn Hữu Hồng cho biết, với sự chỉ đạo quyết liệt, kịp thời của cấp ủy đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở, của các cơ quan, ban, ngành và sự nỗ lực thoát nghèo của người dân, công tác giảm nghèo trên địa bàn huyện đã đạt những kết quả tích cực.

Xuyên suốt những năm qua, các chương trình, dự án về xóa đói giảm nghèo và đào tạo nghề cho lao động nông thôn đã được Bố Trạch triển khai đồng bộ, lồng ghép với các chương trình, dự án khác đang triển khai ở địa phương. Trên cơ sở Nghị quyết Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015-2020, UBND huyện đã xây dựng kế hoạch giảm nghèo giai đoạn 2016-2020 và từng năm phù hợp với điều kiện thực tế của huyện.

Người dân Đồng Trạch tận dụng lợi thế về đất đai để luân canh các loại rau, hoa màu, nâng cao thu nhập.
Người dân Đồng Trạch tận dụng lợi thế về đất đai để luân canh các loại rau, hoa màu, nâng cao thu nhập.

Căn cứ vào số liệu điều tra từng năm trước, ngay đầu năm, UBND huyện giao chỉ tiêu giảm nghèo cụ thể cho các xã, thị trấn; chỉ đạo các địa phương phân công cán bộ phụ trách từng thôn, xóm, nhóm hộ để nắm tâm tư, nguyện vọng của người nghèo và kịp thời hỗ trợ, giúp đỡ; thường xuyên tuyên truyền, vận động các hộ nghèo có tinh thần vượt khó vươn lên thoát nghèo.

Đặc biệt, huyện tập trung triển khai dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế, nhân rộng mô hình giảm nghèo tại các địa phương, ưu tiên cho các xã có tỷ lệ hộ nghèo cao, các xã vùng dân tộc, miền núi, vùng bãi ngang ven biển, xã đăng ký xây dựng nông thôn mới; đồng thời, khai thác hiệu quả các nguồn vốn vay ưu đãi, tạo mọi điều kiện thuận lợi để người lao động vay vốn phát triển sản xuất.

Huyện cũng chỉ đạo các ngành chức năng, các địa phương phối hợp với các hội, đoàn thể tập trung hướng dẫn người nghèo cách làm ăn, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp với từng vùng, từng loại đất canh tác và chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật cho hộ nghèo; đồng thời, xây dựng các mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất nhằm giúp hộ nghèo ứng dụng vào thực tế có hiệu quả.
 
Ngoài ra, huyện còn thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, kịp thời hỗ trợ trực tiếp cho những hộ nghèo gặp rủi ro, thiên tai…; chú trọng ưu tiên đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho hộ nghèo có lao động.
 
Đồng Trạch là một trong những xã thực hiện hiệu quả công tác giảm nghèo của huyện Bố Trạch. Ông Trần Ngọc Phước, Chủ tịch UBND xã Đồng Trạch cho biết, mặc dù hộ nghèo trên địa bàn xã chiếm tỷ lệ thấp, nhưng những năm qua, Đảng ủy, chính quyền xã đã triển khai nhiều giải pháp giảm nghèo cụ thể.

Trong đó, xã tập trung thực hiện hiệu quả chính sách hỗ trợ vốn vay đối với người dân, đặc biệt là hộ nghèo; mở các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cây trồng, vật nuôi, giúp người dân ứng dụng hiệu quả vào mô hình phát triển kinh tế của gia đình; đồng thời khuyến khích người dân xuất khẩu lao động. Đến nay, thu nhập bình quân của người dân đạt 47,8 triệu đồng/người/năm. Toàn xã còn 20 hộ nghèo (1,37%), 13 hộ cận nghèo (0,89%).

Các đoàn thể huyện Bố Trạch tập trung hỗ trợ cây, con giống, giúp hộ nghèo phát triển kinh tế.
Các đoàn thể huyện Bố Trạch tập trung hỗ trợ cây, con giống, giúp hộ nghèo phát triển kinh tế.

Đặc biệt, trên cơ sở rà soát, nắm rõ nguyên nhân, nhu cầu cần hỗ trợ của các hộ nghèo và cận nghèo để chọn ra giải pháp như hỗ trợ vốn, cây, con giống để chăn nuôi, trồng trọt…, ngay từ đầu năm, xã đã giao nhiệm vụ, chỉ tiêu cụ thể cho các thôn, các đoàn thể nhận đỡ đầu giúp đỡ các hộ nghèo bằng nhiều hình thức, như: vốn vay, chuyển đổi sinh kế, tập huấn chuyển giao KHKT, xây dựng các mô hình vượt nghèo, hỗ trợ xây dựng nhà ở… tùy vào điều kiện của từng hộ nghèo.

Nhờ vậy, nhiều hộ nghèo sau khi được đỡ đầu đã cải thiện được thu nhập, vươn lên thoát nghèo bền vững. Kết quả, năm 2018, toàn xã đã có 6 hộ thoát nghèo, giảm 9 hộ cận nghèo.  

Với những giải pháp giảm nghèo bền vững, trong những năm qua, tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo của huyện Bố Trạch giảm khá nhanh; riêng năm 2018, tỷ lệ hộ nghèo của huyện giảm 1,94%, tỷ lệ hộ cận nghèo giảm 1,9%. Nhờ đó, diện mạo của các làng quê, nhất là các vùng khó khăn trên địa bàn huyện có nhiều đổi thay, đời sống người dân được nâng cao và cải thiện rõ rệt.
 
Tuy nhiên, theo Chủ tịch UBND huyện Bố Trạch Nguyễn Quang Vũ, hành trình giảm nghèo của huyện vẫn còn gặp nhiều trở ngại, đời sống của người dân nhìn chung còn khó khăn, đặc biệt là nhân dân vùng sâu, vùng xa. Tỷ lệ hộ tái nghèo, phát sinh nghèo hàng năm vẫn còn cao, nhất là khi có thiên tai, dịch bệnh xảy ra; tốc độ giảm nghèo không đồng đều giữa các vùng.
 
Công tác truyên truyền, phổ biến về giảm nghèo ở một số địa phương chưa sâu rộng, quyết liệt và kịp thời nên một bộ phận nhân dân vẫn còn tư tưởng ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước, chưa có ý chí vượt khó vươn lên thoát nghèo, tạo nên sức ỳ lớn trong công cuộc giảm nghèo của huyện…
 
“Để thực hiện hiệu quả công tác giảm nghèo, thời gian tới, huyện Bố Trạch xác định đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của người dân và trách nhiệm của các cấp ủy đảng trong việc giảm nghèo. Huyện tiếp tục thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội; tập trung hỗ trợ phát triển sản xuất, tạo việc làm, tăng thu nhập cho hộ nghèo, cận nghèo với các giải pháp thiết thực, phù hợp với địa phương.
 
Đồng thời, Bố Trạch sẽ gắn thực hiện việc giảm nghèo bền vững với xây dựng nông thôn mới... Từ đó, đưa công tác giảm nghèo trên địa bàn tiếp tục đạt được những kết quả tích cực, góp phần nâng cao đời sống của nhân dân và thúc đẩy kinh tế-xã hội của huyện ngày càng phát triển.”-Chủ tịch UBND huyện Bố Trạch Nguyễn Quang Vũ trao đổi thêm.
Năm 2019, Bố Trạch phấn đấu giảm 733 hộ nghèo (tỷ lệ 1,5%), 588 hộ cận nghèo (tỷ lệ 1,2%); đến cuối năm 2019, toàn huyện còn 2.009 hộ nghèo (4,1%), 2.253 hộ cận nghèo (4,6%).

Hương Trà

 

,
 • Bảo vệ người lao động là trách nhiệm của mỗi tổ chức công đoàn

  (QBĐT) - Nhân kỷ niệm Ngày Quốc tế Lao động 1-5, phóng viên Báo Quảng Bình có cuộc phỏng vấn đồng chí Nguyễn Lương Bình, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh về vai trò, trách nhiệm của các tổ chức công đoàn trong việc chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động (NLĐ).

  28/04/2019
  .
 • Tuyên Hóa: Xây dựng điểm trường mầm non cho học sinh vùng khó

  (QBĐT) - Ngày 26-4, Công ty CP đầu tư phát triển nhà Hà Nội số 5 phối hợp với UBND xã Thạch Hóa (huyện Tuyên Hóa) tổ chức lễ khởi công xây dựng điểm trường mầm non Huyền Thủy tại thôn 5 Thiết Sơn, xã Thạch Hóa.

  28/04/2019
  .
 • Khen thưởng 2 thanh niên kịp thời cứu 5 em nhỏ bị đuối nước

  (QBĐT) - Ngày 27-4, Huyện đoàn Quảng Trạch đã trao giấy khen của Chủ tịch UBND huyện cho em Phạm Thế Cường (SN 1996), thôn Tân Cảnh, xã Cảnh Dương và em Võ Khánh Thành (SN 2002), thôn Hòa Bình, xã Quảng Hưng vì đã  kịp thời cứu 5 em nhỏ khỏi đuối nước.

  27/04/2019
  .
 • Đôi điều cần rút kinh nghiệm

  (QBĐT) - Trong khuôn khổ các hoạt động Tuần  Văn hoá – Du lịch Đồng Hới 2019, tối 23-4-2019, tại công viên Đồng Mỹ, chương trình "Trình chiếu hiệu ứng ánh sáng đèn led" đã khai mạc và dự kiến sẽ kéo dài đến hết ngày 12-5-2019.

   
  27/04/2019
  .
 • Thành lập công đoàn doanh nghiệp ngoài nhà nước ở Bố Trạch: Vẫn còn nhiều vướng mắc

  (QBĐT) - Phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở (CĐCS) là nhiệm vụ quan trọng của tổ chức công đoàn. Thời gian qua, LĐLĐ huyện Bố Trạch đã triển khai nhiều hoạt động để vận động các doanh nghiệp ngoài nhà nước thành lập tổ chức công đoàn.

  27/04/2019
  .
 • Bảo vệ lợi ích người lao động ở các doanh nghiệp ngoài nhà nước

  (QBĐT) - Nhằm bảo đảm quyền lợi của người lao động (NLĐ) và xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ tại các doanh nghiệp (DN), các tổ chức công đoàn đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm chăm lo, bảo vệ quyền lợi cho từng lao động.

  27/04/2019
  .
 • Bố Trạch: Tổ chức ngày hội "Phụ nữ sáng tạo-khởi nghiệp" năm 2019

  (QBDT) - Trong 2 ngày 26 và 27-4, tại Trung tâm du lịch Phong Nha-Kẻ Bàng, Hội LHPN huyện Bố Trạch tổ chức ngày hội "Phụ nữ sáng tạo - khởi nghiệp" năm 2019 gắn với lễ phát động thi đua với chủ đề "Phụ nữ Bố Trạch khởi nghiệp gắn liền với sản xuất và kinh doanh các sản phẩm bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, vì sức khỏe cộng đồng giai đoạn 2018-2020".

  26/04/2019
  .
 • Minh Hóa: Hỗ trợ gần 500 hộ đồng bào dân tộc thiểu số vay vốn làm nhà ở

  (QBĐT) - Nhằm thực hiện chính sách của Đảng, Nhà nước đối với đồng bào dân tộc thiểu số các xã biên giới, Ngân hàng chính sách xã hội (NHCSXH) huyện Minh Hóa đã chú trọng thực hiện cho vay hỗ trợ nhà ở.

  26/04/2019
  .