.

Sẽ xuất bản sách "Từ điển phương ngữ Quảng Bình"

.
08:02, Thứ Hai, 08/07/2019 (GMT+7)
(QBĐT) - Hội đồng khoa học cấp tỉnh đã đánh giá cao và đang xem xét ứng dụng vào thực tiễn đề tài “Biên soạn Từ điển phương ngữ Quảng Bình” do Trường đại học Quảng Bình chủ trì thực hiện.
 
Mục tiêu của đề tài là dựa trên nguồn tư liệu thu thập được, từ ngữ địa phương được triển khai nghiên cứu ở nhiều nội dung chuyên đề theo chiều rộng, chiều sâu, vừa khái quát, vừa cụ thể để tạo nên bức tranh toàn cảnh về vốn từ vựng, đặc điểm ngữ âm, ngữ nghĩa cũng như cấu tạo và cách thức sử dụng theo quan điểm ngôn ngữ-văn hóa học; biên soạn để tiến tới xuất bản thành sách “Từ điển phương ngữ Quảng Bình”.
 
Qua hai năm triển khai, nhóm nghiên cứu đã thu thập, xác định 5.700 đơn vị từ ngữ, là từ điển miêu tả những nét độc đáo riêng về ngữ âm, từ vựng. Ngoài phần từ điển, nhóm nghiên cứu cũng đã thực hiện nghiên cứu tiếng địa phương Quảng Bình, chỉ ra các nét riêng đặc sắc của tiếng địa phương gắn với việc biên soạn từ điển.
 
Biên soạn từ điển phương ngữ Quảng Bình không chỉ làm tăng kiến thức cho việc tìm hiểu, nghiên cứu và học tập, mà còn phản ánh được nét đặc trưng của tiếng Quảng Bình, giúp thực hành tra cứu về ngôn ngữ, văn hóa Quảng Bình, đặc biệt đối với người dân địa phương, người làm công tác văn hóa, giáo dục, cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng, học sinh phổ thông và khách du lịch.
 
T.Hoa
,