.

Vẫn biết trăm năm là hữu hạn

.
08:41, Thứ Sáu, 01/03/2019 (GMT+7)

(QBĐT) - Vẫn biết trăm năm là hữu hạn
Sao ta không sống thật hết lòng
Hạnh phúc thăng hoa từ những điều đơn giản
Lở, bồi sông vẫn là sông

Có những cuộc đời có cũng như không
Có nụ cười tươi nhưng đằm nước mắt
Không thật yêu thương vẫn răng long đầu bạc
Có triệu lý do sau hai tiếng vợ chồng

Sống cho nhau xin chân thật một tấm lòng
Cây có cội mới thơm hoa ngọt trái
Sông có nguồn mới mãi mãi là sông
Vẫn biết trăm năm là hữu hạn

Sao ta chưa sống thật hết lòng
Một phút vì nhau
Một đời thương cảm
Ân tình sẽ nụ sẽ bông.

Phan Thành Minh 

,