.

Quảng Ninh: Sức lan tỏa từ phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa"

.
09:27, Thứ Hai, 11/03/2019 (GMT+7)
(QBĐT) - “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (TDĐKXDĐSVH) là phong trào có ý nghĩa quan trọng, tác động tích cực đến nhiều mặt của đời sống xã hội, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa-xã hội và nâng cao chất lượng đời sống của người dân trên địa bàn huyện Quảng Ninh. Từ những kết quả đạt được trong những năm qua, huyện Quảng Ninh đang tiếp tục chủ động, sáng tạo trong triển khai thực hiện phong trào này.
 
Bám sát kế hoạch, hướng dẫn của Ban chỉ đạo Trung ương, của tỉnh về việc triển khai thực hiện phong trào TDĐKXDĐSVH, Ban chỉ đạo phong trào TDĐKXDĐSVH huyện Quảng Ninh đã tham mưu cho Huyện ủy, HĐND huyện ban hành nghị quyết về mục tiêu phát triển phong trào.
 
Hàng năm, Ban chỉ đạo tiến hành củng cố, kiện toàn tổ chức, phân công trách nhiệm cho từng thành viên; sơ kết, tổng kết đúc rút kinh nghiệm, phổ biến, nhân rộng các mô hình tiên tiến, các nhân tố mới trong phong trào; tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ công chức văn hóa - xã hội, thành viên ban chỉ đạo các xã, thị trấn, trưởng các thôn, làng tham gia công tác chỉ đạo, điều hành phong trào cơ sở...
Đời sống văn hóa, tinh thần của người dân huyện Quảng Ninh ngày càng được nâng cao.
Đời sống văn hóa, tinh thần của người dân huyện Quảng Ninh ngày càng được nâng cao.
Để phong trào tạo được sự đồng thuận sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, Ủy ban MTTQVN, các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội huyện đã tích cực tuyên truyền, vận động hội viên đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, làm giàu chính đáng; tích cực thực hiện nếp sống văn hóa, ứng xử văn minh, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; chú trọng nâng cao chất lượng khu dân cư, làng văn hóa gắn với thực hiện các tiêu chí xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới.
 
Nhờ đó, phong trào xây dựng làng, thôn, bản, tiểu khu văn hóa có bước phát triển mới, được nhân dân đồng tình hưởng ứng. Một số thôn thông qua buổi lễ đón nhận danh hiệu văn hóa đã huy động con em trong thôn và con em đi làm ăn xa đóng góp từ 50 - 200 triệu đồng để xây dựng một số thiết chế văn hóa như cổng làng, sân tập thể thao, trạm truyền thanh…
 
Đến nay, toàn huyện có 85 thôn, bản, tiểu khu đạt danh hiệu văn hóa năm 2018; trong đó có 27 thôn, bản, tiểu khu đạt danh hiệu văn hóa 3 năm liên tục (2016-2018). Phong trào xây dựng gia đình văn hóa đã trở thành một trong những phong trào thi đua sôi nổi trên địa bàn huyện với 21.749/26.238 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa.
 
Phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa không ngừng được nâng cao về cả số lượng và chất lượng, môi trường hoạt động từng bước xây dựng theo hướng hiện đại, đậm chất văn hóa công sở. Năm 2018, toàn huyện có 84 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt danh hiệu văn hóa, trong đó có 13 cơ quan, đơn vị đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh công nhận danh hiệu văn hóa 5 năm liên tục (2014-2018)…
 
Cùng với phát triển kinh tế, thôn Quyết Thắng, xã miền núi Trường Xuân đặc biệt chú trọng đến phong trào xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư, mà hạt nhân là phong trào xây dựng gia đình văn hóa. Nhờ vậy, đời sống của người dân được cải thiện đáng kể với 93 hộ có nhà kiên cố, 100% hộ sử dụng điện lưới quốc gia, 92% hộ sử dụng nước sạch hợp vệ sinh, kết quả bình xét gia đình văn hóa hàng năm đạt 96%.
 
Bên cạnh đó, phong trào khuyến học, khuyến tài của thôn ngày càng được chú trọng. Thực hiện phương châm "Nhà nước và nhân dân cùng làm", đến nay, 85% đường làng ngõ xóm trên địa bàn thôn Quyết Thắng đều đã được bê tông hóa, góp phần tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp, bảo đảm an ninh trật tự thôn xóm.
 
Trao đổi với phóng viên, ông Ngô Đình Hướng, Trưởng phòng Văn hóa-Thông tin huyện Quảng Ninh chia sẻ, sau nhiều năm thực hiện, phong trào TDĐKXDĐSVH trên địa bàn huyện không ngừng phát triển. Kinh tế từng bước được ổn định, công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân được chú trọng, công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình luôn được quan tâm, tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng hàng năm giảm đáng kể. Phong trào khuyến học, khuyến tài, đền ơn đáp nghĩa, từ thiện nhân đạo được nhân dân đồng tình hưởng ứng rộng khắp.
 
Song song với đẩy mạnh thực hiện các tiêu chí của phong trào, việc đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa, thông tin-thể thao và nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa, thể thao cơ sở, các thôn, bản đã có bước tiến bộ, nhất là đối với các làng văn hóa. Các xã, thị trấn cũng đã quan tâm quy hoạch đất dành cho hoạt động thể dục thể thao, đặc biệt, có đơn vị đã dành quỹ đất lớn để tạo được thiết chế đồng bộ về văn hóa thông tin trong cộng đồng dân cư.
 
Các thiết chế văn hóa cơ bản đã phát huy tốt công năng sử dụng, là nơi sinh hoạt, hội họp của nhân dân, là địa điểm tổ chức các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao, tạo không khí vui tươi, sôi nổi ở các làng quê, thu hút sự tham gia tích cực, tự giác của đông đảo các tầng lớp nhân dân. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, TDTT diễn ra sôi nổi, rộng khắp ở các khu dân cư...
 
“Sau nhiều năm triển khai thực hiện, phong trào TDĐKXDĐSVH trên địa bàn huyện Quảng Ninh đã thực sự tạo hiệu ứng văn hóa tốt trong toàn huyện. Những kết quả đạt được từ phong trào không chỉ đánh dấu sự chuyển biến tích cực về ý thức cộng đồng mà còn tạo sự gắn kết giữa các gia đình, dòng tộc, các tôn giáo trong cộng đồng; tạo động lực cho nhân dân phấn khởi thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế, đấu tranh bài trừ các tệ nạn xã hội, xây dựng môi trường xã hội lành mạnh, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.”, đồng chí Lê Ngọc Huân, Phó Chủ tịch UBND, Trưởng ban chỉ đạo phong trào TDĐKXDĐSVH huyện Quảng Ninh cho biết.
 
Thanh Hải
,
 • Tháng ba

  (QBĐT) - Cơn giông khơi dòng ký ức
  Thời gian kết nụ non tơ.
  11/03/2019
  .
 • Mùa xuân và em

  (QBĐT) - Chỉ là một buổi sáng thôi
  Khác là em đến bên tôi điệu đàng.
  11/03/2019
  .
 • Thực hiện nghiêm việc bình xét và công nhận các danh hiệu văn hóa

  Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn các địa phương, đơn vị triển khai thực hiện nghiêm việc bình xét và công nhận các danh hiệu văn hóa theo đúng quy định tại Nghị định số 122/2018/NĐ-CP ngày 17-9-2018 của Chính phủ.

  11/03/2019
  .
 • Muối mặn

  (QBĐT) - Đêm ấy, bếp lửa giữa nhà sàn bập bùng sưởi ấm và soi tỏ cho già Sơn chuốt lại các nan mây.

  10/03/2019
  .
 • Trăng ngàn

  (QBĐT) - Gặp anh khi trăng lên anh nói
  Biên cương xanh dài theo nỗi nhớ

  10/03/2019
  .
 • Hương tháng ba

  (QBĐT) - Nghe lòng thơm dậy tháng ba
  Bâng khuâng làn nắng la đà tiếng ong
  10/03/2019
  .
 • Non nước Long Đại

  (QBĐT) - Non nước Long Đại.

  10/03/2019
  .
 • Vẫn biết trăm năm là hữu hạn

  (QBĐT) - Vẫn biết trăm năm là hữu hạn
  Sao ta không sống thật hết lòng.

  01/03/2019
  .