.

Giã biệt mùa đông

.
13:41, Thứ Tư, 06/02/2019 (GMT+7)
(QBĐT) - Bóc từ lịch biết vẫn còn năm cũ
Mà cây đào trước ngõ đã đơm hoa,
Góc sân nhỏ mầm cỏ non đã nhú,
Nụ tầm xuân đã nở trước hiên nhà.
 
Bóc tờ lịch biết vẫn còn năm cũ
Mà ngoài sông, chim én đã bay đôi,
Những con sâu giấu mình trong tổ kén
Tự bao giờ đã hóa bướm rong chơi.
 
Bóc tờ lịch biết vẫn còn năm cũ
Mặt trời lên từ đó hoa hồng,
Mặt trời lên phía môi em hé nụ,
Ta biết mình đã giã biệt mùa đông.
 
Hoàng Bình Trọng
,