.

Đã nghe mùa xuân dậy thì thầm...

.
08:31, Chủ Nhật, 24/02/2019 (GMT+7)
(QBĐT) - Đã nghe mùa dậy thì thầm
một nhành bưởi chợt đơm... tần ngần hoa
em mơ gần hay mộng xa?
ngang chiều thiếu nữ mặn mà phấn hương
 
Chạm vừa xuân
dịu dàng thương
này lời gió động lưng chừng xôn xao
này hương trinh
nõn nà chao
níu mùa thơm vạt áo nào... chật thương!
 
Nghiêng bờ xuân
nắng vô thường
trôi trôi một dải mơ màng
xuân êm...
 
Ngô Thế Lâm
(Nha Trang, Khánh Hoà)
,