.

Lan tỏa phong trào xây dựng đời sống văn hóa

.
10:52, Thứ Hai, 14/01/2019 (GMT+7)

(QBĐT) - Sau 5 năm triển khai thực hiện, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở TX. Ba Đồn đã có sức lan tỏa mạnh mẽ. Phong trào đã góp phần củng cố và mở rộng khối đại đoàn kết dân tộc, phát huy quyền dân chủ trực tiếp của nhân dân, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội địa phương.

Xã Quảng Trung là một trong những địa phương luôn chú trọng thực hiện tốt phong trào xây dựng đời sống văn hóa. Ông Phạm Nguyên Tố, Bí thư Đảng ủy xã Quảng Trung cho biết, ngoài việc chỉ đạo thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế-xã hội, Quảng Trung luôn đề ra các giải pháp sát thực để thực hiện tốt phong trào xây dựng đời sống văn hóa.

Nhờ đó, phong trào xây dựng làng văn hóa, gia đình văn hóa, khu dân cư tiên tiến; việc bài trừ các tệ nạn xã hội… được triển khai tích cực. Đến nay, toàn xã có 3 làng, 4 đơn vị giữ vững danh hiệu văn hóa; trên 80% gia đình văn hoá. Các phong trào thể dục-thể thao, văn nghệ… diễn ra sôi nổi, thu hút nhiều người dân tham gia.

Với những nỗ lực trong quá trình thực hiện, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đã được TX. Ba Đồn triển khai đồng bộ và có chiều sâu. Đến cuối năm 2018, thị xã có 83,5% gia đình được công nhận gia đình văn hóa; 68% làng, thôn, tổ dân phố, khu phố đạt danh hiệu văn hóa; 73% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa.

Một số thôn, tổ dân phố đã trở thành điển hình, giữ vững phong trào trong nhiều năm liền. Các phong trào nhánh, như: xây dựng gia đình, thôn, khu phố văn hoá; gương người tốt, việc tốt; toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại… được các cơ sở, cơ quan, đơn vị quan tâm thực hiện và đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia hưởng ứng. Phong trào đã phát huy mạnh mẽ truyền thống đoàn kết, khơi dậy lòng yêu nước, sức mạnh nội lực của mỗi gia đình, mỗi cộng đồng dân cư.

Phong trào văn nghệ ở TX. Ba Đồn phát huy tốt hiệu quả trong những ngày lễ lớn của đất nước, địa phương.
Phong trào văn nghệ ở TX. Ba Đồn phát huy tốt hiệu quả trong những ngày lễ lớn của đất nước, địa phương.

Thông qua phong trào, cảnh quan môi trường ở các gia đình, địa phương, cơ quan được tập trung xây dựng, phát triển. Người dân đã hiến đất, tài sản, ngày công để xây dựng kết cấu hạ tầng, các công trình phúc lợi, dân sinh..., góp sức xây dựng nông thôn mới.

Các khu dân cư, cấp hội, đơn vị phát động cho cán bộ, nhân dân ra quân trồng cây xanh, hoa ven các tuyến đường liên thôn, liên xã; thành lập các tổ thu gom rác thải bảo vệ môi trường; xây dựng tuyến đường “sáng, xanh, sạch, đẹp”…

Nhiều tuyến đường đã có sự đổi thay lớn, điển hình như tuyến đường từ xã Quảng Tân lên xã Quảng Trung, cảnh quan môi trường sạch đẹp, những luống hoa khoe sắc hai bên đường làm đẹp thêm làng quê, ngõ xóm.

Phong trào xây dựng khu dân cư văn hóa được triển khai thực hiện đồng bộ, sâu rộng; từng bước đẩy lùi các tệ nạn xã hội, góp phần giữ vững tình hình trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

Cùng với đó, các giá trị văn hóa dân tộc, tín ngưỡng; các lễ hội truyền thống được bảo tồn và phát huy tốt, điển hình có lễ hội đua thuyền sông Gianh, hội vật truyền thống thị xã Ba Đồn, lễ hội đình làng Lũ Phong… Các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể thao phát triển, từng bước bài trừ được các hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan, ngăn chặn các tệ nạn xã hội.

Trong những năm tiếp theo, TX. Ba Đồn phấn đấu có 85-90% gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa; từ 70-75% thôn, tổ dân phố, khu phố đạt danh hiệu thôn, tổ dân phố, khu phố văn hóa; 95% xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới; 50% phường đạt chuẩn văn minh đô thị; 85% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt danh hiệu “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”…

Để đạt được các chỉ tiêu trên, ông Mai Tất Thắng, Phó Chủ tịch UBND TX. Ba Đồn cho biết, thị xã tiếp tục tuyên truyền, quán triệt, nâng cao nhận thức cho cán bộ và nhân dân về mục đích, ý nghĩa của phong trào đối với đời sống xã hội, vai trò của sự nghiệp văn hóa trong công cuộc đổi mới đất nước.

Đồng thời, thị xã cũng tập trung triển khai các nhiệm vụ, nội dung, giải pháp một cách đồng bộ, gắn kết với các đề án, chương trình hành động về bảo đảm trật tự xã hội, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường…

Các xã, phường tiếp tục phát huy hơn nữa tinh thần dân chủ, cùng nhân dân bàn bạc, thảo luận và quyết định nội dung, cách thức thực hiện xây dựng xã nông thôn mới, xây dựng phường văn minh đô thị. Ngoài ra, các xã, phường cần đẩy mạnh thực hiện chủ trương xã hội hóa các hoạt động giáo dục đào tạo, y tế, văn hóa, thể dục-thể thao; chú trọng tăng trưởng kinh tế gắn với phát triển văn hóa…

Cát Nhiên
 

,