.

Nắng trổ bông

.
17:04, Thứ Sáu, 08/06/2018 (GMT+7)
(QBĐT) - Nhớ em mười năm trước
Như con suối mùa xuân
Lững lờ soi bóng lá
Xanh vào tôi trong ngần.
 
Nhớ em mười năm trước
Như luống nắng trổ bông
Mượt mà leo ngọn cỏ
Mắt long lanh tuổi hồng.
 
Nhớ em mười năm trước
Như níu áo thời gian
Lòng tôi như mới lại
Ánh trăng nghiêng giếng làng.
 
Phạm Ánh
,