.

Non nước giao hòa

.
08:49, Chủ Nhật, 21/01/2018 (GMT+7)
      Ảnh: Lê Thanh Thu
Ảnh: Lê Thanh Thu

 

,