.
Về trình tự thực hiện việc chuyển nhượng đất tại Dự án Samuel (Kiến Giang-Lệ Thủy):

UBND thị trấn Kiến Giang có thực hiện đúng quy định pháp luật?

.
08:53, Thứ Ba, 18/06/2019 (GMT+7)

(QBĐT) - Vừa qua, Báo Quảng Bình nhận được đơn của người dân ở thị trấn Kiến Giang (Lệ Thủy) phản ánh việc UBND thị trấn Kiến Giang đã không thực hiện đúng quy định của pháp luật trong việc triển khai trình tự chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại Dự án khách sạn và trung tâm dịch vụ tổng hợp Samuel (gọi tắt là Dự án Samuel) ở thị trấn Kiến Giang.

Từ phản ánh của bạn đọc, qua tìm hiểu được biết: Sau khi nhận được Công văn số 3961, ngày 29-12-2017 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc tham gia lấy ý kiến thẩm định Dự án Samuel của Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Samuel (gọi tắt là Công ty Samuel), trên cơ sở ý kiến thống nhất của Thường vụ Đảng ủy, UBND thị trấn Kiến Giang đã phối hợp với HTX Sản xuất kinh doanh dịch vụ nông nghiệp Thượng Giang (gọi tắt là HTX Thượng Giang) tổ chức họp lấy ý kiến của các hộ dân có đất bị ảnh hưởng nằm trong khu dự án, đồng thời đại diện Công ty Samuel thỏa thuận phương án bồi thường với 9 hộ dân.

Sau khi các hộ gia đình đồng ý chủ trương, ngày 8-1-2018, UBND thị trấn Kiến Giang có Công văn số 02/CV-UBND về việc thẩm định nội dung liên quan đến đề xuất thực hiện Dự án Samuel gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Ngày 10-4-2018, UBND tỉnh có Quyết định số 1130/QĐ-UBND về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Samuel. Theo đó, dự án có tổng diện tích đất 3.400m2 ở tổ dân phố 8, thị trấn Kiến Giang (Lệ Thủy) với tổng mức đầu tư 15 tỷ đồng. Ngày 12-10-2018, UBND tỉnh có Quyết định số 4933/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng Dự án Samuel…

Khu vực đất UBND thị trấn Kiến Giang có công văn chỉ đạo Tổ dân phố Thượng Giang tổ chức họp lấy ý kiến khu dân cư để xác định nguồn gốc và thời điểm sử dụng đất.
Khu vực đất UBND thị trấn Kiến Giang có công văn chỉ đạo Tổ dân phố Thượng Giang tổ chức họp lấy ý kiến khu dân cư để xác định nguồn gốc và thời điểm sử dụng đất.

Trả lời câu hỏi về việc tiến hành thỏa thuận bồi thường giữa chủ đầu tư là Công ty Samuel và các hộ dân, ông Nguyễn Thanh Đức, Chủ tịch UBND thị trấn Kiến Giang cho biết: Do vùng đất thực hiện Dự án Samuel chưa đăng ký và không có trong kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của UBND huyện Lệ Thủy, vì vậy, theo quy định phải bổ sung kế hoạch sử dụng đất để có căn cứ thực hiện các công việc tiếp theo.

Ngày 23-1-2019, UBND huyện Lệ Thủy công bố Quyết định số 4736/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện Lệ Thủy trong đó có khu vực đất thực hiện Dự án Samuel tại thị trấn Kiến Giang.

Trên cơ sở Quyết định số 4736/QĐ-UBND của UBND tỉnh, Công ty Samuel đã tiến hành thỏa thuận việc nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo quy định. Tuy nhiên có 3/9 hộ chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ)nên chưa thực hiện được. 

Theo ông Đức, áp dụng quy định tại khoản 2, Điều 4, Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT, ngày 29-9-2017 của Bộ Tài nguyên-Môi trường quy định: “Đối với trường hợp đang sử dụng đất trong khu vực dự án mà đủ điều kiện được cấp GCNQSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định nhưng chưa có giấy chứng nhận thì UBND cấp tỉnh thông báo cho người sử dụng đất để thực hiện thủ tục cấp GCNQSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trước khi thực hiện bán tài sản gắn liền với đất, chuyển nhượng, cho thuê, góp vốn bằng quyền sử dụng đất với chủ đầu tư”, UBND thị trấn phối hợp với Công ty Samuel đã có tờ trình đề nghị UBND huyện Lệ Thủy ra thông báo đối với các hộ dân chưa có GCNQSDĐ thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận theo quy định. Ngày 1-3-2019, UBND huyện Lệ Thủy có thông báo về thực hiện thủ tục cấp GCNQSDĐ đối với 3 hộ gia đình nằm trong phạm vi thực hiện Dự án Samuel.

Cùng với đó, cán bộ địa chính của UBND thị trấn Kiến Giang đã trực tiếp hướng dẫn cụ thể thủ tục cấp GCNQSDĐ cho các gia đình. Tuy nhiên, qua quá trình làm việc, 3 hộ dân này không có giấy tờ liên quan đến việc giao đất theo Nghị định 64/NĐ-CP mà chỉ căn cứ vào sổ sách theo dõi dịch vụ của HTX Thượng Giang, vì vậy, không đủ căn cứ để cấp GCNQSDĐ.

Để có căn cứ xác nhận vào đơn đề nghị cấp GCNQSDĐ đối với 3 hộ dân không có có các loại giấy tờ theo quy định, thì phải lấy ý kiến khu dân cư để xác định nguồn gốc và thời điểm sử dụng đất của các hộ gia đình. Vì vậy, ngày 9-5-2019, UBND thị trấn đã có Công văn số 51/CV-UBND chỉ đạo tổ dân phố Thượng Giang tổ chức họp lấy ý kiến khu dân cư để xác định nguồn gốc và thời điểm sử dụng đất đối với 3 hộ dân có đơn theo đúng mẫu quy định.

Ông Đức khẳng định: Việc UBND thị trấn Kiến Giang có công văn chỉ đạo tổ dân phố Thượng Giang tổ chức họp lấy ý kiến khu dân cư để xác định nguồn gốc và thời điểm sử dụng đất đối với 3 hộ dân không có giấy tờ là thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

Liên quan đến vấn đề này, sau khi nhận được Công văn số 51/CV-UBND, ngày 9-5-2019 của UBND thị trấn Kiến Giang, một số cán bộ và người dân ở tổ dân phố Thượng Giang cho rằng việc UBND thị trấn ban hành công văn này là không thực hiện đúng quy định pháp luật và có dấu hiệu bất thường trong vấn đề thực hiện cấp GCNQSDĐ cho 3 hộ dân. Trước ý kiến phản ánh này của người dân, UBND thị trấn đã mời Phòng Tài nguyên-Môi trường về tổ chức họp tại khu dân cư với lãnh đạo Đảng bộ bộ phận và Tổ trưởng tổ dân phố Thượng Giang...

Tại cuộc họp vào chiều ngày 10-6-2019, bà Trần Thị Ngọc Trâm, Trưởng phòng Tài nguyên-Môi trường UBND huyện Lệ Thủy sau khi trao đổi và thông qua một số văn bản có liên quan đến lĩnh vực đất nông nghiệp đã có ý kiến khẳng định: UBND thị trấn Kiến Giang ban hành Công văn số 51/CV-UBND, ngày 9-5-2019 là đúng quy định tại Điều 43 Luật Đất đai năm 2013, đồng thời đề nghị cấp ủy và lãnh đạo tổ dân phố Thượng Giang nghiêm túc thực hiện.

Liên quan đến việc thực hiện dự án này, người dân cũng đã phản ánh một số vấn đề khác. Chúng tôi sẽ tiếp tục xác minh làm rõ.

Nhóm P.V Bạn đọc

,