.

Để dân khai thác trái phép hơn 2.000m3 đất: Tập thể UBND xã xin phê bình kiểm điểm rút kinh nghiệm!

.
08:01, Thứ Hai, 24/06/2019 (GMT+7)

(QBĐT) - Liên quan đến việc UBND xã Mỹ Thủy buông lỏng trong công tác quản lý tài nguyên khoáng sản để hai hộ dân khai thác hơn 2.000m3 đất biên hòa trái phép, bị Phòng Tài nguyên-Môi trường (TNMT) lập biên bản và UBND huyện ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính mỗi hộ gần 60 triệu đồng, mới đây, UBND xã có văn bản gửi cho UBND huyện Lệ Thủy xin nhận mức phê bình kiểm điểm rút kinh nghiệm.

Theo đó, thực hiện Công văn số 1018/UBND-TNMT, ngày 14-5-2019 của Chủ tịch UBND huyện Lệ Thủy về việc kiểm điểm trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân trong công tác quản lý nhà nước về khoáng sản trên địa bàn xã, UBND xã Mỹ Thủy vừa gửi cho UBND huyện Lệ Thủy biên bản họp của UBND xã về vấn đề này (thông qua Phòng TNMT).

Biên bản cuộc họp này do ông Nguyễn Xuân Tùng, Chủ tịch UBND xã làm chủ tọa đã lý giải việc để xảy tình trạng khai thác đất trái phép như sau: Việc khai thác 1.050m3 đất biên hòa trái phép tại hộ ông Hà Minh Quang là do khu vực đó có công trình làm đường phòng cháy, đơn vị thi công công trình có xe máy làm thường xuyên nên UBND xã có kiểm tra nhưng chỉ có lấy đất chỗ cao đắp về chỗ thấp. Do đất thiếu, đơn vị thi công mua đất của hộ ông Quang để đắp đường trong thời gian 3 ngày nên UBND xã không phát hiện kịp thời để xử lý.

Để hai hộ dân khai thác trái phép hơn 2.000m3 đất biên hòa bán cho các công trình xây dựng, nhưng tập thể và các cá nhân có liên quan của UBND xã Mỹ Thủy chỉ xin nhận mức phê bình kiểm điểm rút kinh nghiệm.
Để hai hộ dân khai thác trái phép hơn 2.000m3 đất biên hòa bán cho các công trình xây dựng, nhưng tập thể và các cá nhân có liên quan của UBND xã Mỹ Thủy chỉ xin nhận mức phê bình kiểm điểm rút kinh nghiệm.

Đối với việc khai thác trái phép 1.000m3 đất biên hòa của hộ ông Đỗ Văn Đạt, biên bản cuộc họp của UBND xã Mỹ Thủy lý giải, là tại khu đất được cấp mỏ đã khai thác xong và đã trồng cây phục hồi môi trường 4 năm.

Do cây không phát triển nên hộ ông Đạt đổ đất màu cải tạo để trồng lại keo. Trong quá trình cải tạo dư ra một ít đất và có lấn sang đất xã Dương Thủy nên ông Đạt có vận chuyển số đất trên để làm công trình trên địa bàn huyện.

Với việc lý giải để xảy ra tình trạng khai thác đất trái phép nói trên, tập thể UBND xã Mỹ Thủy và cá nhân các ông Nguyễn Xuân Tùng, Chủ tịch UBND xã; Hà Minh Tam, Phó Chủ tịch UBND xã và Nguyễn Văn Kha, công chức địa chính-xây dựng xã xin nhận khuyết điểm với mức phê bình kiểm điểm rút kinh nghiệm.

Qua việc kiểm điểm nói trên, tập thể UBND xã Mỹ Thủy giao trách nhiệm cho Chủ tịch UBND xã chỉ đạo cán bộ, công chức xã thường xuyên kiểm tra, theo dõi để phát hiện kịp thời và xử lý vi phạm việc khai thác khoáng sản nói chung và khai thác đất biên hòa nói riêng trên địa bàn xã trong thời gian tới tốt hơn.

Bùi Thành

,