.

Tuyên Hóa: Thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội

.
17:43, Thứ Năm, 18/07/2019 (GMT+7)
(QBĐT) - Chiều 18-7, Huyện ủy Tuyên Hóa tổ chức hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 29 nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, công tác xây dựng Đảng và công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.
Hội nghị BCH Đảng bộ huyện Tuyên Hóa lần thứ 29
Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Tuyên Hóa lần thứ 29.
6 tháng đầu năm 2019, tình hình kinh tế-xã hội trên địa bàn huyện Tuyên Hóa có nhiều chuyển biến tích cực. Cụ thể: năng suất, sản lượng cây trồng đạt khá; tỷ lệ bò lai đạt trên 69%, lợn có máu ngoại trên 98%; toàn huyện có 267 tiêu chí đạt chuẩn nông thôn mới, bình quân đạt 14 tiêu chí/xã; giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đạt 244,6 tỷ đồng, tăng 7,1% so với cùng kỳ; thu ngân sách 34,5 tỷ đồng, đạt 61,8% kế hoạch năm. Lĩnh vực văn hóa-xã hội trên địa bàn huyện có nhiều chuyển biến tích cực; quốc phòng-an ninh được giữ vững.
 
Về công tác xây dựng Đảng, cấp ủy các cấp đã tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; chú trọng sắp xếp, bố trí, sử dụng, bổ nhiệm cán bộ. Trong 6 tháng đầu năm đã cử 93 đồng chí tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, kết nạp 50 quần chúng ưu tú vào Đảng, công nhận chính thức 62 đồng chí, chuyển sinh hoạt Đảng cho 178 trường hợp. Cấp ủy, tổ chức đảng các cấp có thẩm quyền đã thi hành kỷ luật 12 đảng viên, trong đó khiển trách 9 đảng viên, khai trừ 3 đảng viên.
 
Thời gian tới, Đảng bộ huyện Tuyên Hóa sẽ tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng; sắp xếp, kiện toàn đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và giải quyết dứt điểm các đơn thư khiếu nại, tố cáo tổ chức đảng, đảng viên; đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; tăng cường đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận và các tổ chức đoàn thể; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của chính quyền...
 
X.Phú
,