.

Tuyên Hóa: Kinh tế-xã hội có nhiều chuyển biến tích cực

.
07:28, Thứ Ba, 09/07/2019 (GMT+7)
(QBĐT)  - Ngày 8-7, UBND huyện Tuyên Hóa tổ chức hội nghị giao ban kinh tế-xã hội 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.
UBND huyện Tuyên Hóa tổ chức gia ban kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2019
UBND huyện Tuyên Hóa tổ chức giao ban kinh tế-xã hội 6 tháng đầu năm 2019.
Trong 6 tháng đầu năm 2019, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn nhưng tình hình phát triển kinh tế-xã hội của huyện Tuyên Hóa có nhiều chuyển biến tích cực. Toàn huyện đã chuyển đổi 7,6ha đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng ngô, hỗ trợ 800 triệu đồng cho phát triển sản xuất nông nghiệp, cung ứng 162.000kg giống các loại. Năng suất cây trồng đạt khá, sản lượng lương thực vượt kế hoạch đề ra. Giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp 6 tháng đầu năm ước đạt 244,6 tỷ đồng, tăng 7,1% so với cùng kỳ; thu ngân sách trên địa bàn đạt 34,5 tỷ đồng, đạt 61,8% kế hoạch năm, đạt 131% so với cùng kỳ năm trước... 
 
Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới được đầu tư có hiệu quả góp phần thay đổi diện mạo nông thôn. Hiện bình quân mỗi xã đạt 14 tiêu chí và đang tập trung chỉ đạo xã Hương Hóa và Phong Hóa về đích nông thôn mới trong năm 2019. Lĩnh vực văn hóa-xã hội có nhiền chuyển biến tích cực, quốc phòng-an ninh được giữ vững.
 
Hội nghị đã tập trung thảo luận, đánh giá kết quả đạt được cũng như những tồn tại, hạn chế, đề ra nhiệm vụ và các giải pháp trọng tâm phát triển kinh tế-xã hội 6 tháng cuối năm 2019.
 
Theo đó, huyện Tuyên Hóa sẽ tiếp tục chỉ đạo có hiệu quả các đề án phát triển nông nghiệp, nâng cao năng suất, chất lượng cây trồng, vật nuôi; tăng cường công tác quản lý và bảo vệ rừng; huy động mọi nguồn lực để xây dựng nông thôn mới; tập trung giải quyết các tồn đọng về đất đai; chấn chỉnh hoạt động khai thác cát sạn trên sông Gianh; tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh có hiệu quả, phấn đấu đến cuối năm giá trị sản xuất CN-TTCN đạt trên 300 tỷ đồng, thu ngân sách trên địa bàn đạt và vượt kế hoạch đề ra.
 
X.Phú
,