.

Tinh giảm biên chế, gắn với cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức

.
15:03, Thứ Ba, 16/07/2019 (GMT+7)
(QBĐT) - Ngày 16-7, Bộ Nội vụ tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Đồng chí Lê Vĩnh Tân, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ chủ trì hội nghị. Cùng dự có đồng chí Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; đại diện lãnh đạo các ban, ngành Trung ương.
 
Tham dự tại điểm cầu tỉnh Quảng Bình có các đồng chí Tỉnh ủy viên: Lê Minh Ngân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Đình Dinh, Giám đốc Sở Nội vụ và đại diện lãnh đạo các phòng, ban liên quan.
Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Quảng Bình.
Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Quảng Bình.

6 tháng đầu năm, ngành Nội vụ đã chủ động tập trung các điều kiện, chỉ đạo quyết liệt, cụ thể hoá các nhiệm vụ và đạt nhiều kết quả quan trọng. Công tác cải cách hành chính được triển khai mạnh mẽ, quyết liệt, tạo chuyển biến rõ rệt; việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin đã mang lại kết quả tích cực, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước cũng như chất lượng cung cấp dịch vụ công cho người dân, tổ chức.

Các bộ, ngành, địa phương đã triển khai nhiều biện pháp siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, bảo đảm sự nghiêm minh trong thực thi pháp luật. Công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm được thực hiện thường xuyên, kịp thời. Công tác thông tin, báo cáo phục vụ sự chỉ đạo điều hành của các cấp có thẩm quyền được chấn chỉnh, nâng cao hiệu lực, hiệu quả. Ngành Nội vụ đã thực hiện quyết liệt việc gửi nhận, văn bản điện tử có ký số trên Trục liên thông văn bản quốc gia (trừ văn bản mật) với Chính phủ và các bộ, ngành, địa phương.

Bên cạnh những kết quả đạt được, ngành Nội vụ vẫn còn một số tồn tại, hạn chế trong công tác xây dựng thể chế, chính sách, công tác quản lý Nhà nước về tôn giáo, tinh giảm biên chế, đề bạt, bổ nhiệm.

Các đại biểu dự hội nghị đã tập trung thảo luận, đánh giá tình hình hoạt động ngành Nội vụ thời gian qua và đề ra phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019, tập trung vào các vấn đề như: khẩn trương thẩm định biên chế công chức năm 2020 để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện và kiên quyết xử lý những sai phạm trong thực thi công vụ; tổ chức triển khai thực hiện đề án sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức thuộc các cơ quan trong hệ thống chính trị đến năm 2030…

Phát biểu kết luận tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân đề nghị: các ngành, địa phương nhanh chóng triển khai sắp xếp các cơ quan, đơn vị trực thuộc theo phân cấp quản lý; đẩy mạnh tinh giảm biên chế, gắn với cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; tập trung thực hiện kế hoạch cải cách hành chính; tiếp tục triển khai thực hiện cơ chế hoạt động, cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực quản lý.

Các Sở Nội vụ tập trung tham mưu thực hiện đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, xã giai đoạn 2019-2021 theo hướng dẫn của Trung ương; tăng cường quản lý, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, không để xảy ra những vụ việc gây hậu quả và tác động tiêu cực, thiếu trách nhiệm trong thực hiện công vụ; đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng cán bộ, công chức…

Lan Chi

 

,