.

Thực hiện chất lượng và hiệu quả nhiệm vụ kiểm tra, giám sát

.
09:41, Thứ Bảy, 20/07/2019 (GMT+7)

(QBĐT) - Chiều 19-7, tại huyện Minh Hóa, UBKT Tỉnh ủy tổ chức hội nghị giao ban công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Đồng chí Đinh Công Hải, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Tham dự có các đồng chí trong Thường trực, Ủy viên UBKT Tỉnh ủy; các đồng chí Chủ nhiệm, Phó chủ nhiệm UBKT các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy và lãnh đạo huyện Minh Hóa.

Toàn cảnh hội nghị
Toàn cảnh hội nghị.

6 tháng đầu năm 2019, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực được tiếp tục đẩy mạnh với nhiều biện pháp tích cực. Công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT các cấp đã được tăng cường, đạt nhiều kết quả rõ rệt. Công tác giám sát được mở rộng; việc phân loại, xử lý và giải quyết đơn, thư tố cáo, khiếu nại, phản ánh được coi trọng; công tác thi hành kỷ luật bảo đảm nghiêm minh, kịp thời, đúng quy định.

Cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT các cấp đã chủ động, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt khối lượng lớn công việc với chất lượng và hiệu quả được nâng lên so với cùng kỳ năm 2018. Nổi bật là UBKT các cấp, trong đó UBKT Tỉnh ủy đã chú trọng nắm bắt tình hình, phát hiện dấu hiệu vi phạm của tổ chức đảng và đảng viên để tập trung chỉ đạo kiểm tra, xử lý kiên quyết, kịp thời và nghiêm túc một số vụ việc nổi lên như ở Đảng ủy xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh, Ban Dân tộc tỉnh.

Hiện nay, UBKT các cấp đang tiến hành kiểm tra khi có dấu hiện vi phạm tại Ban quản lý dự án môi trường và biến đổi khí hậu TP. Đồng Hới, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra và thi hành kỷ luật trong Đảng đối với cuộc kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm tại Đảng ủy xã Quảng Thạch, huyện Quảng Trạch.

6 tháng đầu năm, qua kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới khi có dấu hiệu vi phạm, UBKT các cấp đã kết luận 5 tổ chức đảng có khuyết điểm, vi phạm, chiếm 50% số tổ chức đảng được kiểm tra; phải thi thành và đã thi hành kỷ luật 3 tổ chức đảng. UBKT các cấp và chi bộ đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm và kết luận có 14 đảng viên được kiểm tra và 40 cán bộ, đảng viên liên quan, có khuyết điểm vi phạm, phải thi hành kỷ luật 26 đảng viên, kiểm điểm trách nhiệm theo quy định đối với 21 đảng viên và 1 cán bộ. Công tác kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi thành kỷ luật trong Đảng, thực hiện nhiệm vụ giám sát đảng viên và tổ chức đảng; công tác thi hành kỷ luật trong đảng… đã được UBKT các cấp chú trọng.

Những kết quả kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng trong thời gian qua đã góp phần tích cực vào sự phát triển chung của tỉnh, củng cố và tăng cường niềm tin của đảng viên và nhân dân đối với cấp ủy, tổ chức đảng và chính quyền các cấp, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận là rõ những kết quả đã đạt được trong 6 tháng đầu năm, đồng thời đề xuất một số giải pháp nhằm tiếp tục triển khai và tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng cuối năm 2019.

Kết luận hội nghị, đồng chí Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy đã đánh giá cao kết quả của công tác kiểm tra, giám sát của Đảng 6 tháng đầu năm 2019. Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019, đồng chí Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy yêu cầu: UBKT các cấp tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được nhằm tổ chức thực hiện có chất lượng và hiệu quả  nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng và nhiệm vụ cấp ủy giao.

Tiếp tục nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng và UBKT các cấp nhất là người đứng đầu về công tác kiểm tra giám sát, kỷ luật Đảng. UBKT các cấp chủ động tổ chức thực hiện toàn diện các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo kế hoạch đã đề ra, trong đó chú trọng công tác kiểm tra đảng viên và tổ chức đảng cấp dưới khi có dấu hiệu vi phạm, trước hết là tổ chức đảng cấp dưới trực tiếp và cấp ủy viên cùng cấp, đảng viên thuộc diện cấp ủy cùng cấp quản lý, chú trọng tổ chức đảng cấp dưới cách một cấp. Đẩy mạnh tuyên truyền công tác kiểm tra, giám sát; xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra có bản lĩnh, có phẩm chất, có trách nhiệm và có chuyên môn nghiệp vụ cao.

N.Mai

,