.
Thanh tra tỉnh:

Tập huấn Luật Phòng, chống tham nhũng, Luật Tố cáo năm 2018

.
14:14, Thứ Sáu, 05/07/2019 (GMT+7)
(QBĐT) - Sáng 5-7, Thanh tra tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn, quán triệt và phổ biến Luật Phòng, chống tham nhũng, Luật Tố cáo năm 2018 cho đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh.
Tại hội nghị, các đại biểu đã được quán triệt các quy định mới nổi bật của Luật P,CTN và Luật Tố cáo năm 2018.
Toàn cảnh hội nghị.
Nhằm xây dựng một cơ chế phòng ngừa tham nhũng toàn diện và sâu rộng, qua đó, góp phần xây dựng cơ chế quản lý nhà nước, quản lý xã hội công khai, minh bạch, đồng thời tạo cơ sở pháp lý đồng bộ để phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi tham nhũng, ngày 20-11-2018, tại kỳ họp thứ VI, Quốc hội khoá XIV đã thông qua Luật Phòng, chống tham nhũng (Luật PCTN) năm 2018. Luật có hiệu lực từ ngày 1-7-2019, bao gồm 10 chương (96 điều).
 
So với Luật PCTN năm 2005, Luật PCTN năm 2018 có nhiều điểm mới nổi bật, như: mở rộng đối tượng kê khai tài sản, thu nhập sang khu vực ngoài nhà nước, các tài sản, thu nhập phải kê khai, phương thức, thời điểm kê khai; các biên bản kê khai phải được công khai tại cơ quan, đơn vị công tác; cơ quan để xảy ra tham nhũng, người đứng đầu và cấp phó phải chịu trách nhiệm trực tiếp hoặc liên đới; ngoài ra việc xử lý tham nhũng và các hành vi vi phạm pháp luật về PCTN cũng được quy định cụ thể hơn.
 
Luật Tố cáo năm 2018 được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 5 (ngày 12-7-2018), với 9 chương, 67 điều và có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2019, nhằm thay thế cho Luật Tố cáo năm 2011. Đây là hành lang pháp lý quan trọng để công dân thực hiện quyền tố cáo giúp các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền kịp thời phát hiện và xử lý đối với các hành vi vi phạm pháp luật nói chung, hành vi vi phạm pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức trong việc thực hiện các nhiệm vụ, công vụ được  giao.
 
Luật Tố cáo năm 2018 đã khắc phục được những bất cập trong quy định về thẩm quyền, trình tự, thủ tục giải quyết tố cáo, việc tổ chức thi hành các kết luận tố cáo và bảo vệ người tố cáo của Luật Tố cáo năm 2011.
 
Theo đó, Luật Tố cáo 2018 có những điểm mới như: thời hạn giải quyết tố cáo giảm từ 60 ngày như hiện hành xuống còn không quá 30 ngày kể từ ngày thụ lý tố cáo; người tố cáo có quyền rút toàn bộ nội dung tố cáo hoặc một phần nội dung tố cáo trước khi người giải quyết tố cáo ra kết luận nội dung tố cáo; công khai kết luận nội dung tố cáo, quyết định xử lý hành vi vi phạm bị tố cáo trong thời hạn 7 ngày làm việc kể từ ngày ra kết luận nội dung tố cáo, quyết định xử lý hành vi vi phạm bị tố cáo. Ngoài ra, luật còn quy định bổ sung nguyên tắc xác định thẩm quyền giải quyết tố cáo đối với cán bộ, công chức, viên chức đã chuyển sang cơ quan, tổ chức khác hoặc không còn là cán bộ, công chức...
 
D.C.H
,