.

Sáng nay, khai mạc kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XVII

.
08:45, Thứ Tư, 10/07/2019 (GMT+7)

(QBĐT) - Sáng nay, 10-7, tại thành phố Đồng Hới, HĐND tỉnh khoá XVII khai mạc kỳ họp thứ 10 nhằm đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết HĐND tỉnh 6 tháng đầu năm 2019; thảo luận, thông qua các nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng-an ninh; tiến hành xem xét, thảo luận, thông qua các nghị quyết để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh 6 tháng cuối năm và các nội dung về công tác nhân sự.

ngh
Kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khoá XVII.

Buổi sáng, sau bài phát biểu khai mạc của đồng chí Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, HĐND tỉnh sẽ nghe và xem xét các báo cáo: Báo cáo của Thường trực HĐND tỉnh về kết quả công tác 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019; báo cáo của UBND tỉnh về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tiếp tục thực hiện kế hoạch năm 2019 và các báo cáo của Toà án, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận TQVN tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, các ban của HĐND tỉnh cùng 9 tờ trình của UBND tỉnh.

Buổi chiều, sau khi nghe 3 báo cáo của các ban HĐND tỉnh, kỳ họp tiến hành nội dung công tác nhân sự.

N.Mai

,