.

Ngành Tư pháp đóng góp quan trọng đối với sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội

.
10:00, Thứ Bảy, 13/07/2019 (GMT+7)
(QBĐT) - Chiều 12-7, Bộ Tư pháp tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2019. Đồng chí Lê Thành Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp chủ trì hội nghị.
 
Tham dự tại điểm cầu tỉnh Quảng Bình có đồng chí Nguyễn Thị Lài, Tỉnh uỷ viên, Giám đốc Sở Tư pháp; đại diện lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh uỷ, Văn phòng HĐND và UBND tỉnh cùng một số sở, ngành liên quan.
Các đại biểu tham dự tại điểm cầu trực tuyến Quảng Bình
Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Quảng Bình.
Từ đầu năm 2019 đến nay, Bộ Tư pháp đã khẩn trương xác định các nhiệm vụ trọng tâm và xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP, Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ để triển khai toàn diện các lĩnh vực công tác của ngành Tư pháp.
 
Công tác chỉ đạo điều hành tiếp tục được thực hiện quyết liệt, bám sát các chương trình, kế hoạch công tác, các nghị quyết, chỉ đạo của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và nhiệm vụ chính trị cụ thể của từng địa phương.
 
Đặc biệt, toàn ngành đã thực hiện đảm bảo chất lượng, tiến độ các nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch đã đề ra từ đầu năm và nhiều nhiệm vụ đột xuất, phát sinh.
 
Cụ thể, bên cạnh các nhiệm vụ thường xuyên, trong 6 tháng đầu năm 2019, Bộ Tư pháp đã được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao thực hiện 114 nhiệm vụ, đã hoàn thành 66 nhiệm vụ và đang tiếp tục thực hiện 48 nhiệm vụ (không có nhiệm vụ quá hạn).
 
Cũng với thời gian nói trên, Bộ Tư pháp đã tiếp nhận, trả lời 230 kiến nghị, đề nghị hướng dẫn nghiệp vụ của các bộ, ngành, địa phương (trong đó có 107 kiến nghị được gửi qua các báo cáo sơ kết 6 tháng); 10 phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp gửi qua hệ thống theo dõi của Văn phòng Chính phủ...
 
Công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin được đẩy mạnh, chỉ số xếp hạng về cải cách hành chính của Bộ Tư pháp tiếp tục được cải thiện. Chất lượng hồ sơ các đề nghị xây dựng, dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) được nâng lên đáng kể, nợ đọng văn bản quy định chi tiết giảm so với cùng kỳ...
 
Đối với kết quả thực hiện các nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm 2019, Bộ Tư pháp và các bộ, ngành đã tích cực xây dựng, hoàn thiện, trình Quốc hội khoá XIV thông qua tại kỳ họp thứ 7 đối với nghị quyết về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020; điều chỉnh chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019; thông qua 7 luật và cho ý kiến 9 dự án luật khác.
 
So với cùng kỳ năm 2018, số lượng VBQPPL được ban hành tiếp tục giảm ở hầu hết các cấp, đặc biệt giảm mạnh ở cấp huyện, xã, phù hợp với quy định của Luật ban hành VBQPPL...
 
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Lê Thành Long nhấn mạnh, từ những kết quả đạt được thời gian qua đã tiếp tục thể hiện sự đóng góp ngày càng quan trọng của công tác tư pháp đối với sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội đất nước và từng địa phương. Đồng chí cũng thẳng thắn nhìn nhận, đánh giá những mặt hạn chế, vướng mắc của ngành Tư pháp hiện còn tồn tại.
 
Trên cơ sở đó, đồng chí Bộ trưởng Bộ Tư pháp yêu cầu thời gian tới, ngành Tư pháp tập trung vào các nhiệm vụ trong tâm như: tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch công tác; tập trung đào tạo, tự đào tạo cho cán bộ, công chức, viên chức ngành Tư pháp; thực hiện tốt phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Tư pháp thi đua thực hiện văn hóa công sở giai đoạn 2019-2025”; chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, chỉ đạo, điều hành và giải quyết công việc chuyên môn, nghiệp vụ...
 
Văn Minh
,