.

Luật Hôn nhân và gia đình được thực hiện nghiêm túc, bài bản và toàn diện

.
15:00, Thứ Ba, 30/07/2019 (GMT+7)
(QBĐT) - Ngày 30-7, tại Hà Nội, Bộ Tư pháp tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết thi hành Luật Hôn nhân và gia đình (HN và GĐ) năm 2014. Đồng chí Phan Chí Hiếu, Thứ trưởng Bộ Tư pháp chủ trì hội nghị. Tham dự ở điểm cầu tỉnh Quảng Bình có đại diện lãnh đạo Sở Tư pháp và các ban, ngành liên quan.
Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu trực tuyến Quảng Bình.
Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Quảng Bình.
Báo cáo đánh giá tại hội nghị cho thấy, Luật HN và GĐ đã được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 19-6-2014 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1-1-2015. Từ khi có hiệu lực thi hành cho tới nay, công tác triển khai thi hành Luật HN và GĐ trên địa bàn cả nước đã được thực hiện nghiêm túc, bài bản, toàn diện và thu được nhiều kết quả tích cực.
 
Cụ thể, công tác phổ biến, tuyên truyền về nội dung và ý nghĩa của Luật HN và GĐ cho các cơ quan, tổ chức và các tầng lớp nhân dân được chú trọng thực hiện toàn diện, đồng bộ trong phạm vi cả nước với nhiều hình thức phong phú, dễ hiểu, gần gũi với nhân dân. Công tác xây dựng thể chế để triển khai thi hành Luật HN và GĐ bước đầu đã có sự đồng bộ, thống nhất với pháp luật khác có liên quan, được các cấp có thẩm quyền quan tâm thực hiện.
 
Về cơ bản, những chính sách lớn của Luật HN và GĐ về các quyền thân nhân, tài sản trong quan hệ hôn nhân và gia đình đã được thể chế hoá tương đối đầy đủ bằng những văn bản quy định, hướng dẫn chi tiết hoặc trong các văn bản pháp luật khác có liên quan. Bên cạnh Luật HN và GĐ, quyền, nghĩa vụ về thân nhân và tài sản của các chủ thể trong hôn nhân và gia đình cũng được thực hiện, bảo vệ tương đối đầy đủ trong Bộ luật Dân sự, Luật Đất đai, Luật Nhà ở, pháp luật về tố tụng, hoà giải ở cơ sở...
 
Việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền theo quy định của Luật HN và GĐ trong công nhận, thực hiện, bảo vệ quyền về HN và GĐ người dân đã hiệu quả hơn và có sự đồng bộ, thống nhất với pháp luật về hộ tịch, tố tụng và pháp luật khác có liên quan...
 
Tại hội nghị, đại biểu đã đóng góp tham luận liên quan tới các vấn đề như: đánh giá quy định của Luật HN và GĐ năm 2014 qua thực tiễn giải quyết các vụ việc về HN và GĐ của Tòa án nhân dân; đánh giá quy định của Luật HN và GĐ năm 2014 trong lĩnh vực hộ tịch; đánh giá quy định của Luật HN và GĐ năm 2014 dưới góc độ giới; đánh giá quy định của Luật HN và GĐ năm 2014 dưới góc độ y tế; đánh giá quy định của Luật HN và GĐ năm 2014 trong triển khai xây dựng danh mục tập quán về HN và GĐ... Các đại cũng đã trao đổi, thảo luận về những hạn chế, vướng mắc, bất cập trong quá trình triển khai thi hành Luật HN và GĐ năm 2014.
 
Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu nhấn mạnh, trên cơ sở tham luận và các ý kiến đóng góp về những hạn chế, vướng mắc, bất cập trong quá trình triển khai thi hành Luật HN và GĐ năm 2014, Bộ Tư pháp sẽ ghi nhận, tập hợp đầy đủ để chuyển lên cấp có thẩm quyền nhằm bổ sung, hoàn thiện Luật HN và GĐ ngày càng phù hợp với thực tiễn cuộc sống.
 
Văn Minh
,