.

Hội CCB thị xã Ba Đồn: Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác hội năm 2019

.
14:42, Thứ Hai, 22/07/2019 (GMT+7)

(QBĐT) - Sáng 22-7, Hội Cựu chiến binh (CCB) thị xã Ba Đồn tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác Hội CCB năm 2019.

Lớp bồi dưỡng có sự tham gia của 70 học viên, là lãnh đạo Hội CCB của 16 xã, phường trên địa bàn thị xã Ba Đồn.

Các học viên tham gia lớp bồi dưỡng.
Các học viên tham gia lớp bồi dưỡng.

Tham gia lớp bồi dưỡng, các học viên được phổ biến các nội dung, như: một số vấn đề lý luận, thực tiễn về CNXH và con đường đi lên CNXH ở nước ta; hệ thống chính trị ở Việt Nam; vai trò, vị trí, mục đích, chức năng và nhiệm vụ của Hội CCB Việt Nam; xây dựng tổ chức Hội CCB cơ sở trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ…

Thông qua những nội dung được tiếp thu tại lớp bồi dưỡng, các học viên sẽ được nâng cao nhận thức về đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Hiến pháp, pháp luật của Nhà nước; nâng cao nghiệp vụ công tác hội; quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Hội CCB các cấp nhiệm kỳ 2017-2022…

Lớp học diễn ra từ ngày 22 đến 25-7, tại Trung tâm bồi dưỡng chính trị thị xã Ba Đồn.

L.M

,