.

HĐND huyện Quảng Ninh: Thông qua các nghị quyết, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế-xã hội

.
15:33, Thứ Bảy, 06/07/2019 (GMT+7)

(QBĐT) - Trong 2 ngày 4 và 5-7, HĐND huyện Quảng Ninh khoá XIX tổ chức kỳ họp lần thứ 10, nhiệm kỳ 2016-2021.

Tại kỳ họp, các đại biểu được  nghe 11 báo cáo, tờ trình liên quan đến tình hình hoạt động của Thường trực HĐND huyện trong 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019; báo cáo của UBND huyện về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội những tháng còn lại trong năm; báo cáo của UBND huyện về tình hình thực hiện dự toán thu chi ngân sách 6 tháng đầu năm, những giải pháp chủ yếu để hoàn thành  kế hoạch ngân sách năm 2019; báo cáo của Ủy ban MTTQVN huyện về công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2019 và tình hình dư luận, tâm tư, nguyện vọng và ý kiến của nhân dân trước kỳ họp thứ 10 HĐND huyện; báo cáo hoạt động của Viện Kiểm sát nhân dân huyện, Tòa án nhân dân huyện, Ban Pháp chế…

6 tháng đầu năm 2019, tuy còn nhiều khó khăn, thách thức; nhưng huyện Quảng Ninh đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận trên các lĩnh vực: tổng diện tích gieo trồng các loại đạt 6.943ha, trong đó có 5.129ha lúa; sản lương lương thực 33.914 tấn, tăng 0,7% so với cùng kỳ; sản lượng khai thác, nuôi trồng thủy sản đạt 1.787 tấn, tăng 1,3% so với cùng kỳ; công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và ngành nghề dịch vụ có bước phát triển đáng đáng kể.

Các đại biểu tham dự kỳ họp HĐND huyện Quảng Ninh lần thứ 10, Khóa XIX.
Các đại biểu tham dự kỳ họp HĐND huyện Quảng Ninh lần thứ 10, khóa XIX.

6 tháng đầu năm, toàn huyện trồng mới 254ha rừng tập trung, chỉ đạo các đơn vị triển khai các giải pháp bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng.

Về chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đến nay, tổng số tiêu chí của 14 xã là 233 tiêu chí, trung bình đạt 16,64 tiêu chí/xã, cao hơn mức bình quân chung của tỉnh.

Bên cạnh đó, các chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế-xã hội theo nghị quyết HĐND huyện từng bước đi vào cuộc sống; công tác cải cách hành chính được chú trọng; các phong trào thi đua yêu nước được nhân dân tích cực hưởng ứng và đưa lại hiệu quả thiết thực.

Kỳ họp thứ 10, HĐND huyện Quảng Ninh khoá XIX cũng đã dành nhiều thời gian để các đại biểu tiến hành thảo luận, chất vấn, trả lời chất vấn và thông qua các nghị quyết về: chương trình giám sát của HĐND năm 2020; quyết toán ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện năm 2018; tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2019.

Thanh Hải

,