.

HĐND huyện Bố Trạch: Phấn đấu thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội

.
10:08, Thứ Sáu, 05/07/2019 (GMT+7)
(QBĐT) - Trong 2 ngày 4 và 5-7, HĐND huyện Bố Trạch khóa XVIII tổ chức kỳ họp thứ 11 để đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết HĐND huyện 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ và giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm 2019.
HĐND huyện Bố Trạch khóa XVIII họp kỳ thứ 11.
HĐND huyện Bố Trạch khóa XVIII họp kỳ thứ 11.
Kỳ họp đã thông qua báo cáo của Thường trực HĐND huyện về kết quả công tác 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019; báo cáo của UBND huyện về tình hình kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019; báo cáo của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận TQVN huyện về công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền và tình hình dư luận, tâm tư nguyện vọng và ý kiến của nhân dân gửi đến HĐND huyện; các báo cáo thẩm tra của các ban HĐND huyện về các báo cáo, tờ trình và dự thảo nghị quyết tại kỳ họp và xem xét các báo cáo khác...
 
6 tháng đầu năm 2019, với sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, sự phấn đấu của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là sự nỗ lực của toàn thể nhân dân nên tình hình kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh của huyện Bố Trạch đã đạt được những kết quả tích cực. Một số chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế-xã hội trên địa bàn đạt khá. Trong đó, sản xuất vụ đông-xuân được mùa, sản lượng lương thực đạt 34.667 tấn, giảm 6,3% so với cùng kỳ; thu ngân sách 315,5 tỷ đồng, tăng gần 90% so với cùng kỳ.
 
Công tác xây dựng nông thôn mới và chuyển đổi cơ cấu cây trồng được tập trung chỉ đạo. Chương trình phát triển du lịch giai đoạn 2016-2020 từng bước khẳng định là ngành kinh tế chiến lược của huyện. Chất lượng giáo dục trên địa bàn đạt kết quả cao; an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo được chú trọng, đời sống nhân dân cơ bản ổn định và tiếp tục được cải thiện; quốc phòng-an ninh, trật tự an toàn xã hội cơ bản được giữ vững. 
 
Tuy nhiên, công tác tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội ở nhiều địa phương, đơn vị chưa cao. Công tác đấu tranh với các phần tử cực đoan trên lĩnh vực tư tưởng trên địa bàn hiệu quả còn hạn chế; một số vấn đề bức xúc từ thực tiễn chưa được giải quyết tốt, còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp; việc xử lý đơn thư tại cơ sở chưa hiệu quả dẫn đến tình trạng đơn vượt cấp vẫn còn...
 
Tại kỳ họp, cùng với thảo luận đưa ra những giải pháp tích cực, quyết liệt, kịp thời để tiếp tục động viên sức mạnh của toàn dân, huy động mọi nguồn lực, quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2019, các đại biểu cũng đã tập trung đóng góp ý kiến vào nội dung các báo cáo, tờ trình và dự thảo các nghị quyết trình tại kỳ họp; đồng thời tiến hành chất vấn, nghe đại diện lãnh đạo UBND huyện và các ngành hữu quan trả lời chất vấn về những vấn đề mà đại biểu HĐND và cử tri quan tâm.
 
Kỳ họp cũng đã thông qua tờ trình và dự thảo nghị quyết về phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách nhà nước huyện năm 2018; thông qua dự thảo nghị quyết nhiệm vụ và giải pháp tiếp tục thực hiện các mục tiêu kinh tế-xã hội và quốc phòng-an ninh năm 2019.
 
Hương Trà
,