.

Đối thoại thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động doanh nghiệp

.
14:49, Thứ Sáu, 19/07/2019 (GMT+7)
(QBĐT) - Ngày 19-7, Sở Tư pháp tổ chức hội nghị đối thoại "Thực tiễn thực hiện các thủ tục hành chính trong lĩnh vực tư pháp liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Bình". Tham dự có 120 đại biểu là cán bộ, công chức, viên chức ngành Tư pháp và đại diện một số cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.
Các đại biểu tham dự hội nghị.
Các đại biểu tham dự hội nghị.
Tại hội nghị, các đại biểu đã trình bày các tham luận với những nội dung như: những kết quả đạt được trong việc công bố, rà soát đơn giản hoá thủ tục hành chính (TTHC); tiếp nhận và giải quyết các TTHC trong lĩnh vực tư pháp năm 2018 cùng những khó khăn, vướng mắc và giải pháp; thực trạng công tác tiếp nhận, giải quyết các TTHC trong lĩnh vực công chứng tại Phòng công chứng số 1, Văn phòng công chứng Hải Vượng, Văn phòng công chứng Nhất Tín, Văn phòng công chứng Lê Ngọc Lệ...; thực trạng công tác tiếp nhận, giải quyết các TTHC trong lĩnh vực đấu giá tài sản nói chung và đấu giá quyền sử dụng đất nói riêng tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản...
 
Các đại biểu cũng đã trao đổi, thảo luận, nêu lên một số khó khăn, vướng mắc, đồng thời đề xuất, kiến nghị các giải pháp nhằm xây dựng, hoàn thiện pháp luật quy định về các TTHC trong lĩnh vực tư pháp liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp.
 
Tính đến thời điểm này (tháng 7-2019), tổng số TTHC đang có hiệu lực thi hành được UBND tỉnh công bố và tổ chức công khai là 2.003 thủ tục (trong đó thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Tư pháp là 257 thủ tục, chiếm 12,8%).
 
Thời gian qua, Sở Tư pháp đã chú trọng thực hiện các biện pháp để đẩy mạnh công tác cải cách TTHC, đặc biệt là các TTHC liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp. Hàng năm, Sở Tư pháp đã tăng cường công tác truyền thông, công bố, công khai đầy đủ, kịp thời các TTHC ở bộ phận một cửa, tại các đơn vị trực thuộc và trên trang thông tin điện tử.
 
Sở Tư pháp áp dụng nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của bộ phận một cửa, rút ngắn tối thiểu 10% thời gian giải quyết TTHC so với quy định của pháp luật. Đặc biệt, Sở còn thực hiện trả kết quả qua bưu chính, nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ đối với cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp; chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin, quy trình IOS trong giải quyết TTHC; tăng cường xiết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao trách nhiệm của công chức, viên chức, nhất là cán bộ trực tiếp thụ lý, giải quyết hồ sơ, TTHC cho tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp và đề cao trách nhiệm của người đứng đầu trong giải quyết TTHC...
 
Hội nghị này nằm trong kế hoạch thực hiện "Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp năm 2019" và quá trình "Triển khai các hoạt động có liên quan đến doanh nghiệp trong bộ chỉ số PCI" được Ban quản lý chương trình 585-Bộ Tư pháp hỗ trợ.
 
Văn Minh
,