.

Đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch cấp quốc gia

.
14:06, Thứ Hai, 15/07/2019 (GMT+7)
(QBĐT) - Ngày 15-7, đồng chí Trịnh Đình Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng quy hoạch quốc gia đã chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết số 11/NĐ-CP của Chính phủ về triển khai thi hành Luật Quy hoạch. Tham dự có đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành liên quan.
 
Tại điểm cầu tỉnh Quảng Bình có đồng chí Trần Công Thuật, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Xuân Quang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan.   
Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Quảng Bình.
Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Quảng Bình.
Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2019 gồm 6 Chương, 59 Điều nhằm hỗ trợ Nhà nước trong việc hoạch định, kiến tạo động lực, không gian phát triển, bảo đảm tính kết nối đồng bộ giữa quy hoạch cấp quốc gia với quy hoạch vùng và quy hoạch tỉnh.
 
Theo yêu cầu của Luật Quy hoạch, Chính phủ đã thành lập Hội đồng quy hoạch quốc gia để chỉ đạo quá trình lập quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch không gian biển quốc gia, quy hoạch sử dụng đất quốc gia và quy hoạch vùng; đồng thời hướng dẫn các bộ, ngành Trung ương và địa phương sử dụng nguồn vốn dự phòng trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 để lập quy hoạch cho giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.
 
Hiện nay, các bộ, ngành Trung ương đang tích cực triển khai thực hiện để sớm trình Chính phủ thẩm định nhiệm vụ lập quy hoạch quốc gia; một số địa phương đã xây dựng xong và đang trình Chính phủ thẩm định nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh.
 
Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung phản ánh sự nỗ lực trong việc lập quy hoạch phát triển kinh tế-xã hội vùng, địa phương; đồng thời nêu rõ nguyên nhân dẫn đến những tồn tại, hạn chế trong việc triển khai tổ chức lập quy hoạch giai đoạn 2021-2030 như: vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ chuyển tiếp, điều chỉnh quy hoạch; các bộ, ngành Trung ương chậm ban hành các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quy hoạch…
 
Tham gia thảo luận tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Quang, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã báo cáo khái quát tình hình thực hiện việc lập quy hoạch tỉnh Quảng Bình đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Theo đó, tỉnh đã bám sát các nội dung, yêu cầu của Luật Quy hoạch, phối hợp tốt với đơn vị tư vấn để xây dựng quy hoạch.
 
Tuy nhiên, đối chiếu với các nội dung của Luật Quy hoạch thì việc xây dựng quy hoạch tỉnh Quảng Bình vẫn còn gặp phải một số khó khăn, vướng mắc. Vì vậy, tỉnh Quảng Bình kiến nghị Chính phủ cho phép tỉnh phê duyệt điều chỉnh đề cương nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021-2030 để bổ sung các nội dung mới của Luật Quy hoạch; cho phép Quảng Bình lập và phê duyệt dự toán bổ sung một số khoản mục chi phí chưa triển khai thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Kế hoạch-Đầu tư; Chính phủ, Bộ Kế hoạch-Đầu tư sớm ban hành danh mục các ngành, lĩnh vực phải tích hợp vào quy hoạch tỉnh và hướng dẫn tích hợp các danh mục này vào quy hoạch theo quy định của Luật Quy hoạch để tỉnh Quảng Bình có căn cứ bổ sung đầy đủ vào báo cáo quy hoạch trình thẩm định, phê duyệt; đề nghị Thủ tướng Chính phủ khẩn trương ban hành hướng dẫn và xử lý chuyển tiếp quy hoạch theo Luật Quy hoạch…
 
Kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng yêu cầu các bộ, ngành Trung ương và địa phương khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ để báo cáo Chính phủ trình Quốc hội xem xét, ban hành nghị quyết về giải thích một số điều của Luật Quy hoạch; đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021-2030; ưu tiên bố trí vốn cho quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn và quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành; ban hành văn bản hướng dẫn các thủ tục thanh toán, quyết toán theo quy định của Luật Quy hoạch…
 
Nguyễn Hoàng
,