.

Bố Trạch: Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm

.
10:34, Thứ Bảy, 20/07/2019 (GMT+7)
(QBDT) - Ngày 19-7, Huyện ủy Bố Trạch tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW, ngày 22-10-2010 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới”.
Đại diện Thường trực Huyện ủy Bố Trạch trao giấy khen các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Chỉ thị 48-CT/TW của Bộ Chính trị.
Đại diện Thường trực Huyện ủy Bố Trạch trao giấy khen các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Chỉ thị 48-CT/TW của Bộ Chính trị.
Những năm qua, nhận thức tầm quan trọng của công tác phòng, chống tội phạm (PCTP) trong điều kiện tình hình tội phạm diễn biến ngày càng phức tạp, các cấp ủy đảng, chính quyền, các ngành, đoàn thể của huyện Bố Trạch đã tổ chức phổ biến, quán triệt và xây dựng chương trình, kế hoạch, triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 48-CT/TW gắn với thực hiện Chỉ thị 46-CT/TW, ngày 22-6-2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới”, Nghị quyết 04-NQ/HU, ngày 15-8-2008 của Huyện ủy về tăng cường lãnh đạo  bảo đảm an ninh nông thôn trong tình hình hiện nay, tạo bước chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động đối với công tác đấu tranh PCTP; trong đó đã chú trọng nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa tội phạm.
 
Nhờ đó, ý thức chấp hành pháp luật, tự giác tham gia đấu tranh và tố giác tội phạm của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân trên địa bàn được nâng lên, xuất hiện ngày càng nhiều cá nhân, mô hình điển hình trong công tác đấu tranh PCTP.
 
Đồng thời, việc triển khai các giải pháp, biện pháp đấu tranh PCTP trên toàn địa bàn được thực hiện đồng bộ, hiệu quả, nên tình hình tội phạm và tệ nạn xã hội trên địa bàn huyện được kiềm chế; tỷ lệ điều tra khám phá án tăng; các loại án nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng được điều tra, làm rõ và xử lý kịp thời.
 
Bố Trạch cũng đã huy động được sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong thực hiện nhiệm vụ PCTP, trong đó vai trò lãnh đạo, điều hành của các cấp ủy Đảng, chính quyền và người đứng đầu ngày càng được khẳng định; năng lực tham mưu, trực tiếp đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, nhất là trong đấu tranh với các loại tội phạm công nghệ cao, tội phạm phi truyền thống của lực lượng Công an với vai trò nòng cốt được nâng cao, góp phần bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, tạo điều kiện phát triển kinh tế-xã hội của huyện và các địa phương.
 
Tuy nhiên, việc quán triệt, chỉ đạo tổ chức thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW ở một số địa phương còn hình thức; một số cấp ủy, chính quyền cơ sở chưa chú trọng đến công tác nắm tình hình, nhất là tình hình nội bộ nhân dân; công tác phối hợp giải quyết các vụ việc phức tạp nổi lên về an ninh, trật tự thiếu kịp thời, một số tình huống còn để đột xuất, bất ngờ.
 
Dự báo thời gian tới tình hình còn diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều yếu tố gây mất ổn định tác động sâu sắc đến an ninh quốc gia; đồng thời trên địa bàn huyện, hoạt động chống phá của các đối tượng chống đối chính trị, linh mục cực đoan vẫn khó lường. Vì vậy, huyện Bố Trạch xác định công tác PCTP là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên và lâu dài của các cấp ủy đảng, chính quyền, trong đó công tác phòng ngừa phải đặt lên hàng đầu.
 
Đặc biệt, huyện tiếp tục tăng cường chỉ đạo lực lượng chức năng tập trung đấu tranh với các loại tội phạm nổi lên trên địa bàn như tội phạm sử dụng hung khí “nóng”, vật liệu nổ; trộm cắp, tham những, ma túy, “tín dụng đen”...; đồng thời sẵn sàng phương tiện, lực lượng triển khai tốt các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an toàn địa bàn trong mọi tình huống.
 
Nhân dịp này, Ban Thường vụ Huyện ủy Bố Trạch đã khen thưởng 7 tập thể và 7 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Chỉ thị của Bộ Chính trị 48-CT/TW về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới”.
 
Hương Trà
,