.

TP. Đồng Hới: Lựa chọn mô hình, cách làm hay về thực hiện nếp sống văn minh đô thị để nhân rộng

.
09:53, Thứ Bảy, 08/06/2019 (GMT+7)
(QBĐT) - Chiều 7-6, Thành ủy Đồng Hới đã tổ chức hội nghị tổng kết Tháng văn minh đô thị Đồng Hới năm 2019. Tham dự có đồng chí Lê Văn Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Đồng Hới. 
  Đồng chí Lê Văn Phúc, Bí thư Thành ủy Đồng Hới khen thưởng các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Tháng văn minh đô thị Đồng Hới năm 2019.
Đồng chí Lê Văn Phúc, Bí thư Thành ủy Đồng Hới khen thưởng các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Tháng văn minh đô thị Đồng Hới năm 2019.
Tháng Văn minh đô thị diễn ra từ ngày 23-3 đến 22-4-2019 với nhiều hoạt động. Cụ thể: tuyên truyền cổ động trực quan trên phương tiện thông tin đại chúng, trong tổ chức cơ sở đảng, hệ thống tổ chức đoàn thể, trường học; văn hóa, văn nghệ lồng ghép tuyên truyền về những nội dung xây dựng nếp sống văn minh đô thị; chỉnh trang đô thị, tổng vệ sinh môi trường ở các tại các xã, phường trên toàn địa bàn thành phố... Nhờ đó, Tháng Văn minh đô thị năm 2019 đã tạo được sự đồng thuận, lan tỏa rộng rãi trong cán bộ công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên, tiểu thương ở các chợ và nhân dân trên địa bàn thành phố.
 
Kết quả đáng ghi nhận, 16/16 xã, phường đã chủ động xây dựng kế hoạch và thực hiện đầy đủ các nội dung Tháng Văn minh đô thị năm 2019; ý thức của người dân trong việc thực hiện nếp sống văn minh đô thị đã có sự chuyển biến tích cực; một số địa phương, đơn vị đã có các hoạt động hưởng ứng hiệu quả, góp phần làm cho đường thông, hè thoáng, diện mạo đô thị sáng, xanh, sạch và đẹp...
 
Tuy nhiên, hội nghị cũng đã chỉ ra những hạn chế trong quá trình triển khai Tháng Văn minh đô thị, như: công tác chỉ đạo của một số cấp ủy xã, phường chưa thực sự quyết liệt; việc xử lý vi phạm chưa nghiêm, thiếu cương quyết, triệt để; sau đợt ra quân cao điểm Tháng Văn minh đô thị, các địa phương chưa duy trì thường xuyên việc kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự đô thị trên địa bàn dẫn đến tình trạng tái vi phạm; công tác vệ sinh môi trường trong khu dân cư, tại trụ sở các cơ quan đơn vị vẫn chưa được thực hiện thường xuyên…
 
Trên cơ sở đó, các đại biểu đã thống nhất phương hương, nhiệm vụ về tiếp tục việc thực hiện nếp sống văn minh đô thị Đồng Hới giai đoạn 2016-2020. Theo đó, TP. Đồng Hới chú trọng chọn một số hoạt động tạo điểm nhấn, nét đột phá trong thực hiện nếp sống văn minh đô thị trên địa bàn; đồng thời, lựa chọn những mô hình, cách làm hay để triển khai thực hiện và nhân rộng.
 
 Trong dịp này, TP. Đồng Hới đã khen thưởng cho 14 tập thể và 14 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Tháng văn minh đô thị Đồng Hới năm 2019.
 
N.L
 
 
 
 
,