.

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật

.
14:20, Thứ Năm, 20/06/2019 (GMT+7)
(QBĐT) - Ngày 20-6, tại TP. Đồng Hới, Bộ Tư pháp phối hợp với Sở Tư pháp tổ chức hội thảo đánh giá tình hình, kết quả 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 9-12-2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa IX) về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL), nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân".
 
Tham dự có đồng chí Trần Hải Châu, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh uỷ và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành cùng đại diện lãnh đạo Sở Tư pháp của 19 tỉnh, thành khu vực miền Trung, Tây Nguyên. Đồng chí Lê Vệ Quốc, Vụ trưởng Vụ PBGDPL, Bộ Tư pháp chủ trì hội thảo.
Đồng chí Trần Hải Châu, Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh uỷ phát biểu tại hội thảo.
Các đại biểu tham dự hội thảo.
Trong những năm qua, để triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 32-CT/TW, các địa phương trong cả nước luôn tích cực tuyên truyền chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước đến cán bộ, chiến sỹ và các tầng lớp nhân dân.
 
Tại khu vực miền Trung, Tây Nguyên, đã có hàng nghìn văn bản quy phạm pháp luật được ban hành và phổ biến tới người dân. Hoạt động PBGDPL đã được triển khai thực hiện bằng nhiều hình thức, biện pháp đa dạng, phong phú và tập trung hướng về cơ sở...
 
Tại Quảng Bình, công tác PBGDPL đã được các sở, ban, ngành đặc biệt quan tâm. Công tác quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị 32-CT/TW được các cấp ủy thực hiện nghiêm túc, có chiều sâu, trở thành một nội dung quan trọng, đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận.
 
Hàng năm, trong nghị quyết lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và các nghị quyết chuyên đề của cấp ủy đều quan tâm đến công tác PBGDPL, xem đây là nhiệm vụ đi đầu trong việc tổ chức, thi hành pháp luật...
 
Phát biểu tại hội thảo, đồng chí Trần Hải Châu, Trưởng ban Nội chính Tỉnh uỷ nhấn mạnh, cùng với cả nước, thời gian qua, công tác triển khai thực hiện Chỉ thị 32-CT/TW đã được Quảng Bình quan tâm triển khai thực hiện hết sức nghiêm túc, có chiều sâu và đạt nhiều kết quả tích cực.
 
Qua đó, đã góp phần quan trọng và tạo môi trường pháp lý an toàn, lành mạnh trong quá trình phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh. Nổi bật, các cấp uỷ đảng, chính quyền, lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, tổ chức do nhận thức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác PBGDPL nên luôn có sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, đổi mới để gặt hái nhiều kết quả tích cực; chú trọng phát huy vai trò gương mẫu trong cán bộ, công chức, đảng viên trong PBGDPL; kịp thời đôn đốc, chỉ đạo tháo gỡ những vướng mắc nảy sinh trong quá trình triển khai; quan tâm cân nhắc, tuyển chọn những người có phẩm chất, năng lực, trình độ, trách nhiệm và có khả năng tuyên truyền, giáo dục để bố trí làm báo cáo viên, tuyên truyền viên, công chức pháp chế, trở thành "đầu mối" nhằm tham mưu giúp lãnh đạo cơ quan, đơn vị thực hiện nhiệm vụ PBGDPL đạt kết quả cao...      
 
Hội thảo đã dành nhiều thời gian để đại biểu 19 tỉnh, thành phố khu vực miền Trung, Tây Nguyên thảo luận và trực tiếp nêu lên một số hạn chế, tồn tại trong việc thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW, đồng thời đề xuất những giải pháp để nâng cao hiệu quả hoạt động PBGDPL.
 
Sau khi ghi nhận về những kết quả đạt được trong thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của các tỉnh, thành phố, đồng chí Lê Vệ Quốc hứa sẽ tập hợp đầy đủ các nội dung được nêu ra tại hội thảo để chuyển tải đến cấp trên xem xét, giải quyết, điều chỉnh và chỉ đạo triển khai thực hiện tốt hơn trong thời gian tới...
 
Văn Minh
,