.

Minh Hóa: Khai giảng lớp bồi dưỡng quản lý nhà nước chương trình chuyên viên

.
07:57, Thứ Tư, 12/06/2019 (GMT+7)

(QBĐT) - UBND huyện Minh Hóa vừa phối hợp với Trường Chính trị tỉnh tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước chương trình chuyên viên, khóa II, tại huyện Minh Hóa.

Tham gia lớp bồi dưỡng có 83 học viên là cán bộ, công chức, viên chức của các phòng, ban, đơn vị, địa phương trên địa bàn huyện Minh Hóa. Trong khoảng thời gian 2 tháng, các học viên sẽ được tiếp thu và nghiên cứu kiến thức chung về Nhà nước trong hệ thống chính trị, đạo đức công vụ, cải cách hành chính nhà nước; kiến thức quản lý hà nước theo ngành, lãnh thổ và các kỹ năng quản lý hồ sơ; kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm, thu thập, xử lý thông tin và viết báo cáo…

Trong quá trình bồi dưỡng, học viên sẽ tham gia kiểm tra 2 bài và 1 tiểu luận cuối khóa. Ngoài thời gian học tại trung tâm, các học viên sẽ đi thực tế trong thời gian 2 ngày.

Khóa học sẽ giúp các học viên trang bị các kiến thức nền tảng về quản lý nhà nước, kỹ năng thực thi công việc, đồng thời tăng cường ý thức phục vụ nhân dân, qua đó, góp phần xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại.

Trần Hà
(Đài TT-TH Minh Hóa)

,