.

Giá trị văn hóa, đạo đức của người Quảng Bình được khơi dậy và phát huy

.
13:58, Thứ Ba, 11/06/2019 (GMT+7)

(QBĐT) - Sáng 11-6, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 33, ngày 9-6-2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) “Về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”. 

Các đồng chí: Trần Thắng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Cao Văn Định, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Tham dự có đồng chí Nguyễn Tiến Hoàng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương.

Đồng chí Trần Thắng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.
Đồng chí Trần Thắng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Trần Thắng nhấn mạnh: Thực hiện Nghị quyết số 33 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI), thời gian qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và cấp ủy các cấp đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc và đạt được nhiều kết quả quan trọng.  

Qua 5 năm triển khai thực hiện nghị quyết, nhiều giá trị văn hóa, đạo đức của người Quảng Bình tiếp tục được khơi dậy và phát huy, như: Tinh thần yêu nước, yêu quê hương, tự lực, tự cường, có ý thức thoát nghèo, có lối sống lành mạnh, nếp sống văn minh, lao động cần cù…Những thuần phong mỹ tục, sinh hoạt văn hóa truyền thống được giữ gìn và phát huy hiệu quả, trở thành những chuẩn mực về lối sống, nếp sống, quan hệ văn hóa cộng đồng.

Qua thực hiện nghị quyết, nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận, các tổ chức đoàn thể xã hội và nhân dân về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam được nâng lên; đã phát huy được sức mạnh của hệ thống chính trị trong việc thực hiện nghị quyết.

Đồng chí Trần Thắng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy trao bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong 5 năm thực hiện Nghị quyết số 33.
Đồng chí Trần Thắng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy trao bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong 5 năm thực hiện Nghị quyết số 33.

 Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tiếp tục phát triển, chất lượng ngày càng được nâng lên. Việc xây dựng gia đình, thôn, bản, cơ quan, đơn vị văn hóa đã có tác động tích cực đến đời sống văn hóa ở cơ sở, cổ vũ các phong trào thi đua yêu nước, phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn tỉnh. Môi trường văn hóa từng bước được cải thiện, các thiết chế văn hóa  được quan tâm đầu tư gắn với tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

Công tác quản lý Nhà nước về văn hóa được tăng cường. Hoạt động văn hóa, nghệ thuật... diễn ra sôi nổi, thiết thực, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia. Công tác bảo tồn, phát huy giá trị các di tích lịch sử, di sản văn hóa được quan tâm. Các lễ hội văn hóa của đồng bào các dân tộc trên địa bàn được khôi phục, bảo tồn.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, làm rõ những kết quả đạt được, đi sâu phân tích những mặt còn tồn tại, hạn chế và đề xuất các giải pháp để tiếp tục thực hiện có hiệu quả hơn Nghị quyết số 33 trong thời gian tới.

Đồng chí Trần Thắng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy trao Bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong 5 năm thực hiện Nghị quyết số 33.
Đồng chí Trần Thắng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy trao bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong 5 năm thực hiện Nghị quyết số 33.
Kết luận hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy biểu dương những kết quả đạt được của cấp ủy, chính quyền các cấp, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong thực hiện Nghị quyết số 33, đồng thời thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong quá trình thực hiện.
 
Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu: Tiếp tục quán triệt sâu sắc Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI), Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII về lĩnh vực văn hóa và Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW “Về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”; tập trung đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, sự phối hợp của Mặt trận, các đoàn thể xã hội đối với các hoạt động văn hóa; quan tâm công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa, thực hiện tốt chính sách văn hóa đối với tôn giáo; từng bước nâng cao mức hưởng thụ văn hóa của nhân dân, rút ngắn khoảng cách về mức hưởng thụ văn hóa giữa thành thị, nông thôn, miền núi… 
 
Nhân dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tặng bằng khen cho 14 tập thể và 15 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong 5 năm thực hiện Nghị quyết số 33.
 
Phan Phương
,