.

TP. Đồng Hới: Nêu gương điển hình học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

.
14:25, Thứ Sáu, 31/05/2019 (GMT+7)
(QBĐT) - Ngày 30-5, Thành ủy Đồng Hới tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. 
Thành ủy Đồng Hới đã khen thưởng 12 tập thể điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Thành ủy Đồng Hới khen thưởng 12 tập thể điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Qua 3 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 -CT/TW, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn Đảng bộ TP. Đồng Hới dần đi vào chiều sâu, có sức lan tỏa mạnh mẽ và trở thành việc làm thường xuyên, tự giác trong hoạt động của các cấp, các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh.

Hội nghị đã đánh giá toàn diện, sâu sắc quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chỉ thị 05 trong toàn Đảng bộ. Đặc biệt, TP. đã chọn những nội dung trọng tâm mang tính đột phá, những vấn đề bức xúc, nổi cộm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ”. Đảng bộ cũng có nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác...
 
Từ những kết quả đạt được, Đảng bộ TP. rút ra một số bài học kinh nghiệm nhằm bổ sung, hoàn thiện các giải pháp thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị.
 
Các đại biểu cũng đã tham luận, đóng góp ý kiến về kết quả đạt được ở các đơn vị, địa phương; nêu những vấn đề nảy sinh trong quá trình thực hiện và nguyên nhân của thành công, hạn chế…
 
Trên cơ sở đó, hội nghị thống nhất các giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng trong quá trình thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị thời gian tới, gồm: tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị ở các cấp, các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị; tăng cường việc làm theo bằng những hành động cụ thể, thiết thực, kết hợp giữa “xây” với “chống” “Học đi đôi với làm theo”; chú trọng nêu gương điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh nhằm tạo sức lan tỏa, góp phần đưa Chỉ thị ngày càng đi vào cuộc sống...
 
Nhân dịp này, Thành ủy Đồng Hới đã khen thưởng 12 tập thể và 12 cá nhân là điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
 
N.L
,