.

Tập huấn cán bộ phụ trách lưu trữ lịch sử

.
14:18, Thứ Năm, 23/05/2019 (GMT+7)
(QBĐT) - Ngày 23-5, tại TP. Đồng Hới, Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức hội nghị tập huấn cho cán bộ phụ trách lưu trữ lịch sử của 59 tỉnh, thành phố trong cả nước và các huyện ủy, thành ủy trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.
Cán bộ phụ trách lưu trữ lịch sử tham gia hội nghị tập huấn
Cán bộ phụ trách lưu trữ lịch sử tham gia hội nghị tập huấn.
Tại hội nghị, cán bộ phụ trách lưu trữ lịch sử được phổ biến một số vấn đề về thực hiện chức năng, nhiệm vụ của đơn vị quản lý lưu trữ lịch sử của Đảng ở cấp tỉnh trong giai đoạn hiện nay; đồng thời tiếp thu nội dung 2 văn bản của Văn phòng Trung ương Đảng mới ban hành, gồm: hướng dẫn số hóa tài liệu ở các cơ quan, tổ chức đảng, tổ chức chính trị-xã hội và hướng dẫn tổ chức giải mật tài liệu lưu trữ ở các cơ quan, tổ chức trước khi lưu trữ vào lịch sử của Đảng ở cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
 
Theo đó, nội dung trọng tâm là hướng dẫn ứng dụng công nghệ thông tin vào việc quản lý, khai thác cơ sở dữ liệu, chuyển đổi dữ liệu từ văn thư vào lưu trữ, giữa mạng thông tin diện rộng của Đảng với cổng thông tin điện tử của tỉnh... Đây là những nội dung quan trọng, bảo đảm triển khai có hiệu quả công tác văn thư, lưu trữ trong giai đoạn hiện nay theo đúng quy định của Đảng và Nhà nước.
 
Hiền Chi
,