.

Quảng Bình xếp thứ 37 về Chỉ số cải cách hành chính năm 2018

.
08:38, Thứ Ba, 28/05/2019 (GMT+7)

(QBĐT) - Thông tin từ Văn phòng UBND tỉnh cho biết, theo quyết định phê duyệt và công nhận Chỉ số cải cách hành chính năm 2018 (Par Index 2018) của Bộ Nội vụ vừa ban hành, tỉnh Quảng Bình xếp thứ 37/63 tỉnh, thành phố trong cả nước, không tăng không giảm so với năm 2017.

Hoạt động của Trung tâm Hành chính công tỉnh đã tích cực góp phần thực hiện công tác cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp.
Hoạt động của Trung tâm Hành chính công tỉnh đã tích cực góp phần thực hiện công tác cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp.

Trong đó, có một số chỉ số thành phần đạt cao, như: cải cách thủ tục hành chính xếp thứ 3; tác động của cải cách hành chính đến sự hài lòng của người dân, tổ chức và phát triển kinh tế-xã hội của địa phương xếp thứ 8; công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính xếp thứ 11…

Đánh giá của Bộ Nội vụ cho thấy, Quảng Bình đã có nhiều nỗ lực trong thực hiện cải cách hành chính, mang lại sự hài lòng cho người dân, doanh nghiệp. Tuy vậy, vẫn còn một số chỉ số thành phần đạt thấp, như: hiện đại hóa hành chính, cải cách tài chính công, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức…

A.T

,