.

Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy lần thứ 64: Thông qua nhiều nội dung quan trọng

.
14:26, Thứ Năm, 23/05/2019 (GMT+7)

(QBĐT) - Ngày 23-5, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiến hành hội nghị lần thứ 64 do đồng chí Hoàng Đăng Quang, Ủy  viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì với sự tham gia của các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Đăng Quang phát biểu kết luận hội nghị
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Đăng Quang phát biểu kết luận hội nghị.

Hội nghị đã nghe và cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về đẩy mạnh phát triển Khu kinh tế (KKT) Hòn La, KKT cửa khẩu quốc tế Cha Lo gắn với hành lang kinh tế quốc lộ 12A.

Theo đó, từ năm 2008-2018, các KKT của tỉnh đã đạt được những kết quả khả quan, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế-xã hội. Các KKT đã thu hút lượng vốn đầu tư gần 45.000 tỷ đồng; giá trị sản xuất công nghiệp đạt 13.823 tỷ đồng; giá trị hàng hóa xuất khẩu đạt 22.176 tỷ đồng; giá trị dịch vụ qua cảng Hòn La 599 tỷ đồng; giá trị kim ngạch qua qua cửa khẩu đạt 10,844 tỷ USD; hàng hóa qua cửa khẩu đạt 13,6 triệu tấn, qua cảng Hòn La đạt 9,43 triệu tấn; phương tiện xuất, nhập cảnh qua của khẩu 1,36 triệu lượt; thu ngân sách nhà nước 3.053 tỷ đồng.

Các đại biểu cơ bản thống nhất với dự thảo nghị quyết và bổ sung một số ý kiến về vai trò, vị trí của các KKT, các mặt hạn chế và giải pháp phát triển trong giai đoạn tiếp theo, các cơ chế, chính sách đặc thù của KKT để thu hút đầu tư…

Kết luận nội dung này, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, đây là nghị quyết quan trọng, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo đánh giá toàn diện và cụ thể, trong đó xác định vai trò vị trí KKT, nêu rõ thực trạng, đánh giá hiệu quả đầu tư, tỷ lệ lấp đầy KKT và các cơ chế, chính sách đặc thù để thu hút đầu tư. Làm rõ nguyên nhân của tồn tại, hạn chế và đề xuất các định hướng, giải pháp cụ thể đến năm 2025, tầm nhìn 2030. Định hướng rõ hơn về ngành, lĩnh vực đầu tư, đặc biệt là hành lang kinh tế quốc lộ 12A để lựa chọn những chỉ tiêu cần thiết đưa vào nghị quyết. Cần có sự cân đối nguồn lực cho KKT, quan tâm chú trọng nguồn lực xã hội hóa, tăng cường kêu gọi các nhà đầu tư, thu hút các dự án lớn, các ngành công nghiệp phụ trợ, công nghiệp sạch, bảo vệ môi trường… Lựa chọn nhà đầu tư bảo đảm năng lực, tiếp tục đẩy mạnh rà soát các dự án và kiên quyết thu hồi đối với các dự án chậm tiến độ, không triển khai.

Trên tuyến quốc lộ 12A, hình thành định hướng phát triển các trung tâm thương mại, cụm điểm kinh tế để kết nối Cửa khẩu quốc tế Cha Lo và các địa bàn trên tuyến. Tăng cường kết nối đầu tư với các tỉnh nước bạn Lào qua cửa khẩu; nâng cao năng lực quản lý, điều hành của Ban quản lý KKT trong kêu gọi, thu hút đầu tư gắn với phát triển kinh tế vùng… Giao Ban cán sự Đảng UBND tỉnh tiếp thu các ý kiến, hoàn chỉnh dự thảo nghị quyết và trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, thông qua.

Hội nghị cũng đã cho ý kiến về xếp loại năm 2018 đối với tập thể, cá nhân thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý; vấn đề sáp nhập các xã trên địa bàn và công tác cán bộ; chủ trương điều chỉnh quy hoạch chi tiết dự án Khu du lịch sinh thái Bình Minh của Công ty CP Đức Thắng; dự thảo Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa  XVI, nhiệm kỳ 2015-2020 (sửa đổi, bổ sung).

N.Mai

,