.

Hội Chữ thập đỏ và Bưu điện tỉnh: Ký kết chương trình phối hợp

.
08:28, Thứ Hai, 27/05/2019 (GMT+7)

(QBĐT) - Hội Chữ thập đỏ tỉnh và Bưu điện tỉnh vừa tổ chức lễ ký kết chương trình phối hợp hành động giữa hai đơn vị. Tham gia buổi lễ có đại diện lãnh đạo và cán bộ chủ chốt hai đơn vị.

Lãnh đạo Bưu điện tỉnh và Hội Chữ thập đỏ khai trương đặt thùng Quỹ nhân đạo.
Lãnh đạo Bưu điện tỉnh và Hội Chữ thập đỏ khai trương đặt thùng Quỹ nhân đạo.

Thực hiện chương trình phối hợp hành động, hai đơn vị tập trung vào các nội dung như: hợp tác trong xây dựng cơ sở dữ liệu trên cơ sở nhu cầu của Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Bưu điện tỉnh hỗ trợ triển khai thu thập thông tin, tạo lập cơ sở dữ liệu địa chỉ nhân đạo điện tử và các dữ liệu hoạt động khác trong khuôn khổ Đề án “Phát triển hệ tri thức Việt số hóa”; tổ chức quản lý, cập nhật cơ sở dữ liệu định kỳ theo đề nghị của Hội Chữ thập đỏ Quảng Bình; hợp tác về truyền thông làm lan tỏa và sâu sắc hơn các giá trị nhân đạo, truyền thống nhân ái của dân tộc trong hệ thống và cộng đồng; hợp tác trong tổ chức, triển khai các hoạt động xã hội nhân đạo, vận động các nguồn lực ủng hộ, giúp đỡ các đối tượng dễ bị tổn thương trong xã hội...

Sau lễ ký kết chương trình phối hợp hành động, được nhất trí của lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ tỉnh và Bưu điện tỉnh, Hội Chữ thập đỏ TP. Đồng Hới và Bưu điện TP. Đồng Hới tổ chức lễ khai trương đặt thùng Quỹ nhân đạo. Từ nguồn kinh phí thu được của thùng Quỹ, định kỳ hằng năm hai đơn vị sẽ tổ chức triển khai thực hiện hỗ trợ theo hình thức cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”.

Phương Dung

,