.

Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam huyện Lệ Thủy lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2019-2024

.
16:21, Thứ Bảy, 25/05/2019 (GMT+7)
(QBĐT) - Ngày 23 và 24-5, MTTQ Việt Nam huyện Lệ Thủy tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2019-2024. Dự và chỉ đạo đại hội có đồng chí Trần Văn Tuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo huyện Lệ Thủy cùng 190 đại biểu.
Đồng chí Trần Văn Tuân, Ủy Viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trao cờ thi đua suất sắc trong công tác Mặt trận của UBND tỉnh cho MTTQ Việt Nam huyện Lệ Thủy
Đồng chí Trần Văn Tuân, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trao Cờ thi đua suất sắc trong công tác Mặt trận của UBND tỉnh cho MTTQ Việt Nam huyện Lệ Thủy.
Nhiệm kỳ qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Lệ Thủy đã triển khai đồng bộ các giải pháp, đổi mới nội dung và phương thức nhằm tập hợp các tầng lớp nhân dân vào các tổ chức chính trị. Nhờ đó, khối đại đoàn kết toàn dân luôn được củng cố. Các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước kịp thời truyền tải đến nhân dân thông qua phương tiện truyền thông và công tác thông tin, tuyên truyền. 
 
Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đã trở thành phong trào rộng khắp, là nhiệm vụ trọng tâm của cả hệ thống chính trị. Qua đó, góp phần cải thiện cơ sở hạ tầng mạnh mẽ, bộ mặt nông thôn mới ngày càng khởi sắc, các thiết chế văn hóa được quan tâm đầu tư, giá trị văn hóa truyền thống được phát huy, gìn giữ.
 
Trong 5 năm qua, Mặt trận các cấp đã tích cực phối hợp tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia đóng góp công sức, tiền của chung tay xây dựng nông thôn mới với số tiền 110,5 tỷ đồng. Phong trào “Ngày nông thôn mới-Đô thị văn minh” được triển khai đã huy động toàn bộ hệ thống chính trị trong huyện và toàn thể nhân dân tham gia. Qua phong trào, Mặt trận đã vận động nhân dân xây dựng 6 khu dân cư kiểu mẫu, 3 hợp tác xã kiểu mẫu, 10 vườn kiểu mẫu, 20km đoạn đường tự quản kiểu mẫu và nhiều mô hình điểm các cấp về phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, khu dân cư bảo vệ môi trường.
 
5 năm qua, toàn huyện đã vận động được trên 5,5 tỷ đồng vào Quỹ “Vì người nghèo”, 35 tỷ đồng Quỹ cứu trợ. Từ các nguồn quỹ huy động được, Mặt trận huyện đã xây dựng 185 căn nhà đại đoàn kết, sửa chữa hàng trăm nhà ở cho hộ nghèo, hỗ trợ học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ phát triển sản xuất, giúp đỡ các bệnh nhân bị bệnh hiểm nghèo, hỗ trợ nhân dân bị ảnh hưởng thiên tai; trao tặng 404 còn bò giống lai sinh sản cho các hộ nghèo với số tiền trên 6 tỷ đồng. Đến nay, đàn bò cơ bản phát triển tốt, một số con bắt đầu sinh sản, có 12 hộ nghèo được hỗ trợ bò giống đã tự nguyện thoát nghèo trong năm 2019. 
 
Nhiệm kỳ tới, các cấp Mặt trận huyện Lệ Thủy sẽ tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động; đa dạng các hình thức tuyên truyền, vận động, tập hợp nhân dân để xây dựng và củng cố vững chắc khối đại đoàn kết; phát huy dân chủ, thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, đẩy mạnh hoạt động giám sát và phản biện xã hội...
 
Phát biểu tại đại hội, đồng chí Trần Văn Tuân, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã ghi nhận, đánh giá cao những kết quả hoạt động của các Mặt trận huyện Lệ Thủy trong nhiệm kỳ qua, đồng thời nhấn mạnh, thời gian tới các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ Việt Nam các cấp và tổ chức thành viên tiếp tục quán triệt sâu sắc và tuyên truyền tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về đại đoàn kết toàn dân. Mặt trận và các tổ chức thành viên các cấp tiếp tục tập hợp các tầng lớp nhân dân, phát triển kinh tế, thực hiện thắng lợi các phong trào thi đua; đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh; đổi mới nội dung và phương thức hoạt động phù hợp, chú trong phát huy vai trò cá nhân tiêu biểu, những người có uy tín trong thực hiện các phòng trào...
 
Nhân dịp này, UBND tỉnh đã tặng Cờ thi đua xuất sắc trong công tác Mặt trận cho MTTQ Việt Nam huyện Lệ Thủy; đồng chí Phạm Hữu Thảo, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN huyện Lệ Thủy được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen.
 
Đại hội đã hiệp thương cử 64 vị tham gia Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện khóa XVI, nhiệm kỳ 2019-2024; đồng chí Ninh Thị Hòa được bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Lệ Thủy; đồng thời cử 31 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết dự Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2019-2024.
 
Xuân Vương
,