.

Triển khai toàn diện, chất lượng và hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

.
08:55, Thứ Tư, 10/04/2019 (GMT+7)

(QBĐT) - Chiều 9-4, đồng chí Trần Cẩm Tú, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương, Thường trực Tiểu ban Văn kiện, Trưởng đoàn khảo sát Tiểu ban văn kiện Đại hội XIII của Đảng và Đoàn công tác đã có buổi làm việc với Thường trực Tỉnh ủy, UBKT Tỉnh uỷ Quảng Bình. Làm việc với đoàn có đồng chí Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo UBKT, Văn phòng Tỉnh ủy.

Đồng chí Trần Cẩm Tú phát biểu kết luận tại buổi làm việc
Đồng chí Trần Cẩm Tú, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương phát biểu kết luận tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, đồng chí Đinh Công Hải, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy đã báo cáo với đoàn công tác về tình hình thực hiện công tác kiểm tra, giám sát (KT,GS) từ sau Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đến nay.

Theo đó, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, công tác KT,GS của Đảng tiếp tục có những chuyển biến cả trong nhận thức và hành động. Cấp uỷ các cấp đã kịp thời triển khai, quán triệt các nghị quyết, quy định, quyết định, hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh ủy và ban hành các văn bản chỉ đạo về công tác KT,GS và kỷ luật Đảng. Chủ động xây dựng chương trình KT,GS toàn khoá, kế hoạch KT,GS hàng năm và trực tiếp thực hiện chương trình, kế hoạch đề ra. UBKT các cấp đã tổ chức thực hiện toàn diện các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng; tích cực, chủ động tham mưu giúp cấp uỷ trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện.

Nội dung KT,GS của cấp ủy, UBKT các cấp được triển khai theo hướng “kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm”, “giám sát phải mở rộng”, số lượng, chất lượng, hiệu quả ngày càng nâng lên. Việc xử lý kỷ luật đảng nghiêm minh, kịp thời.

Đặc biệt đối với người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu có khuyết điểm, vi phạm, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã kiên quyết chỉ đạo điều chuyển công tác khác, được nhân dân đồng tình cao. Kiên quyết thu hồi tiền sai phạm kinh tế, nộp vào ngân sách Nhà nước, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức của tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên trong việc chấp hành nguyên tắc, kỷ luật của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Công tác KT,GS đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên, phát huy ưu điểm, khắc phục thiếu sót, chủ động phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm từ trong nội bộ, từ cơ sở, giữ vững kỷ luật, kỷ cương, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Hoàng Đăng Quang, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Thời gian qua, tỉnh Quảng Bình đã thực hiện hiệu quả công tác KT,GS. Sau kiểm tra, xử lý, kết quả KT,GS được công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng để cán bộ, đảng viên và nhân dân biết, tạo sự đồng thuận và tinh tưởng trong nhân dân, đồng thời góp phần ngăn chặn vi phạm trong cán bộ, đảng viên. Tình hình Đảng bộ và nhân dân ổn định, tạo tiền đề thuận lợi để triển khai đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Trần Cẩm Tú ghi nhận và đánh giá cao những thành tựu và sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ các cấp trong công tác KT,GS của Quảng Bình. Đồng chí nhấn mạnh: Năm 2019 có vị trí rất quan trọng, chuẩn bị cho đại hội Đảng các cấp, tiến tới đại hội lần thứ XIII của Đảng. Nhiệm vụ đặt ra cho ngành KT,GS rất nặng nề. Do đó, UBKT các cấp tiếp tục tham mưu giúp cấp  uỷ lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt công tác KT,GS của cấp uỷ, tranh thủ tối đa sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và đồng chí Bí thư Tỉnh ủy. Tiếp tục triển khai thực hiện toàn diện, chất lượng và hiệu quả công tác KT,GS theo quy định của Điều lệ Đảng, đặc biệt chú trọng kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm.

Trong KT,GS cần thực hiện phương châm giám sát mở rộng, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm; chủ động nắm tình hình, tăng cường KT,GS người đứng đầu; tập trung các lĩnh vực dễ phát sinh vi phạm như: công tác cán bộ, quản lý sử dụng đất đai; kiểm tra xử lý nghiêm minh tham nhũng vặt, làm lành mạnh bộ máy công quyền; thực hiện tốt quy định về công khai kết luận KT,GS trên các phương tiện thông tin đại chúng. Tiếp tục chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ bảo đảm về chất lượng, số lượng, có dũng khí đấu tranh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Tập trung giải quyết dứt điểm, đúng quy định đơn thư khiếu nại, tố cáo, nhất là đơn thư liên quan đến vẫn đề nhân sự, bảo đảm thành công cho đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Đồng chí Chủ nhiệm UBKT Trung ương cũng đã tiếp thu, cho ý kiến cụ thể đối với các kiến nghị, đề xuất của tỉnh.  

N.Mai

 

,