.

Tiếp tục cổ phần hóa 5 đơn vị sự nghiệp công lập

.
15:20, Thứ Ba, 19/02/2019 (GMT+7)

(QBĐT) - Sáng 19-2, UBND tỉnh tổ chức họp Ban Chỉ đạo cổ phần hóa (CPH) các đơn vị sự nghiệp công lập, do đồng chí Nguyễn Xuân Quang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì.

Đồng chí Nguyễn Xuân Quang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu kết luận tại buổi làm việc.
Đồng chí Nguyễn Xuân Quang, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu kết luận tại buổi làm việc.

Thực hiện Công văn số 2244/UBND-NC ngày 28-12-2018 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện CPH các đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn 2018-2020, Sở Tài chính đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành quyết định thành lập 5 Ban Chỉ đạo CPH đơn vị sự nghiệp công lập, gồm: Ban quản lý chợ Đồng Hới, Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới Quảng Bình, Trung tâm du lịch Phong Nha-Kẻ Bàng, Trung tâm tư vấn thiết kế xây dựng huyện Lệ Thủy và Trung tâm tư vấn xây dựng huyện Tuyên Hóa.

Sở Tài chính cũng đã hoàn thành dự thảo quyết định của UBND tỉnh ban hành quy trình và tiến độ thực hiện chuyển đổi các đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty CP giai đoạn 2019-2020 trình UBND tỉnh xem xét ban hành.

Tại cuộc họp, Ban Chỉ đạo CPH các đơn vị sự nghiệp công lập đã thảo luận sâu về phương án, quy trình và tiến độ thực hiện CPH trên cơ sở phù hợp với điều kiện thực tế hiện nay và chống thất thoát tài sản nhà nước. Dự kiến, cuối năm 2019, 5 đơn sự nghiệp nói trên sẽ hoàn thành công tác CPH để chuyển thành công ty CP.

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Xuân Quang, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu việc CPH các đơn vị sự nghiệp công lập phải căn cứ theo Quyết định số 22/2015/QĐ-TTg ngày 22-6-2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty CP; thực hiện đúng yêu cầu chỉ đạo thực hiện CPH của Tỉnh ủy, UBND tỉnh.

Các thành viên Ban Chỉ đạo CPH các đơn vị sự nghiệp công lập phải bảo đảm quá trình chuyển đổi dân chủ, công khai, minh bạch… Các đơn vị phải duy trì tốt hoạt động trong quá trình thực hiện chuyển đổi; bảo đảm việc làm, thu nhập cho người lao động, phát huy quyền tự chủ của đơn vị, sản xuất kinh doanh có hiệu quả.

Lê Mai

 

 

,